Chú trọng giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên

31/10/2018 08:40 Số lượt xem: 351
Giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Thực hiện giáo dục QP-AN không chỉ giúp học sinh, sinh viên thuần thục các động tác, kỹ thuật quân sự mà trước hết là giúp các em làm quen với tác phong quân sự để vận dụng vào xây dựng nếp sống trong học tập, sinh hoạt có kỷ luật, văn minh.

Kiểm tra bắn súng AK bài 1 đối với học sinh trung học phổ thông.

 


Kiến thức học sinh, sinh viên thu nhận được không chỉ giáo dục quốc phòng, mà còn ở các hình thức giáo dục khác, giúp cho các em có khả năng nhận thức về chính trị, đạo đức, lối sống và giao tiếp hàng ngày. Đặc biệt là nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng và trách nhiệm của mỗi người trong thực hiện nghĩa vụ quân sự, hiểu và nắm rõ hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng “xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng-an ninh (QP-AN) của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp - dạy nghề và Trung học phổ thông. Môn học được đưa vào giảng dạy chính thức theo phân phối chương trình trong các nhà trường. Tuy nhiên, việc truyền đạt kiến thức quân sự, QP-AN cho học sinh, sinh viên gặp không ít những khó khăn, từ cơ sở vật chất, điều kiện thao trường, bãi tập đến đội ngũ giáo viên. Để nâng cao chất lượng của môn học, các khâu lập kế hoạch, soạn giáo án, bổ sung cơ sở vật chất được tăng cường. Cán bộ, giáo viên được đưa đi tập huấn, học tập, nghiên cứu nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp giảng dạy giúp người học dễ dàng tiếp cận với các nội dung.
Ngoài học các nội dung trong chương trình đào tạo, học sinh còn được học bổ trợ một số nội dung thiết thực nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu biết thêm về Quân đội nhân dân Việt Nam, về truyền thống của dân tộc và địa phương. Từ đó, công tác giáo dục QP-AN từng bước đi vào nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.
Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, tham mưu cho Hội đồng Giáo dục QP-AN tỉnh; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các nhà trường tổ chức giáo dục QP-AN cho học sinh, sinh viên bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình, thời gian. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả khách quan, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục kịp thời nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục QP-AN.
Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy QP-AN trong các nhà trường được chăm lo bồi dưỡng đủ về số lượng, có trình độ và khả năng giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Qua kiểm tra công tác huấn luyện, công tác giáo dục QP-AN, các nhà trường trong tỉnh thực hiện nghiêm túc kế hoạch, nội dung, chương trình. Học sinh, sinh viên các nhà trường tham gia huấn luyện đạt 100% chỉ tiêu. Hằng năm, tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho 10% học sinh, sinh viên bảo đảm chặt chẽ, tỷ lệ khá, giỏi chiếm trên 40%.
Học sinh, sinh viên các nhà trường đều trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Việc giáo dục, học tập, rèn luyện và nghiên cứu truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, quân đội, truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương Kinh Bắc-Bắc Ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với học sinh, sinh viên là rất cần thiết. Thực hiện tốt giáo dục QP-AN là trang bị cho các em có kiến thức tham gia công tác quân sự, quốc phòng địa phương, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa.           

Bảo Anh