Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kiểm tra Dự án đường dây và TBA 110kV thành phố Bắc Ninh

13/09/2018 16:01 Số lượt xem: 1031
Ngày 13 – 9, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng Dự án đường dây và Trạm biến áp (TBA) 110kV thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh thị sát công trường thi công Trạm biến áp 110 kV thành phố Bắc Ninh.

 

TBA 110kV thành phố Bắc Ninh được thiết kế theo tiêu chuẩn trạm biến áp vận hành không người trực. Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm, 1 máy biến áp 63 MVA 110/35/22KV (giai đoạn 1); 0,32 km đường dây 110kV; tổng diện tích trạm 6.420m2, tổng dự toán gần 83,6 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ tháng 5-2018, sau gần 4 tháng thi công, đến nay đã hoàn thành hầu hết các hạng mục như: Dựng cột kèo đường dây 110kV; lắp máy biến áp, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ; lắp hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục công trình xây dựng (nhà điều khiển, nhà bớm, bể chứa dầu sự cố, bể nước cứu hỏa…). Hiện nay, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục như: Thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống điều khin, bảo vệ; hoàn thiện mái nhà điều khiển, tường rào, cổng, đường vào trạm; nghiệm thu kỹ thuật từng hạng mục…Phấn đấu đến ngày 18 – 9 nghiệm thu cơ sở toàn bộ công trình; trong tháng 9 nghiệm thu đóng điện.

Về tiến độ thi công xây dựng 4 xuất tuyến sau TBA 110kV thành phố Bắc Ninh (chống quá tải lưới điện) gồm: 2 xuất tuyến lộ 471 và 473, tổng đầu tư 11,7 tỷ đồng,  nhà thầu  thi công xong 2 tuyến cáp ngầm, đang hoàn thiện các tồn tại sau khi nghiệm thu, dự kiến đóng điện ngày 16 – 9, sau khi hoàn thành sẽ cấp điện cho toàn bộ các phường Kinh Bắc, Suối Hoa, Đại Phúc và một phần các phường Ninh Xá, Võ Cường, Tiền An, Thị Cầu. 2 xuất tuyết lộ 475 và 477, tổng đầu tư xây dựng giai đoạn I là 15 tỷ đồng, giai đoạn II hơn 50,5 tỷ đồng (cải tạo cấp điện áp từ 35 kV sang 22kV). Dự kiến hoàn thành và đóng điện trong quý 4- 2018. Công suất dự kiến cung cấp sau đóng điện san tải khoảng 12,5 MW.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh kiểm tra nhà điều hành TBA 110 kV thành phố Bắc Ninh.

 

Sau khi trực tiếp kiểm tra tại công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị liên quan, mặc dù bị tác động nắng nóng, mưa liên tục (tháng 7, tháng 8) ảnh hưởng đến thi công, nhưng dự án vẫn được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Yêu cầu nhà thầu, Ban Quản lý dự án lưới điện tiếp tục tập trung phương tiện, nhân lực hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đề ra. Quá trình thi công phải bảo đảm về chất lượng, tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh công trường. Giao Sở Công Thương làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị thi công dự án điện và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện theo thẩm quyền tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND các phương án sử dụng điện trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty Điện lực Bắc Ninh tích cực thực hiện các dự án chống quá tải lưới điện, phối hợp cùng Sở Công Thương  tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, an toàn.

Trần Uyên – Thanh Ngân