Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo trên mạng xã hội

01/04/2021 08:53 Số lượt xem: 436
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 897, thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý thông tin giả mạo trên mạng xã hội.

Theo đó, vào thời điểm cuối ngày 31-3-2021, trên một số trang mạng xã hội đăng tải văn bản số 314/UBND-KGVX ngày 31-3-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Khẳng định đây là văn bản giả mạo, vi phạm pháp luật, không đúng với tình hình thực tế của tỉnh và sự chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại thời điểm hiện nay. (Trên thực tế, văn bản số 314/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã được phát hành vào ngày 31-1-2021), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành, đơn vị liên quan thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh biết, để bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ tổ chức, cá nhân phát tán văn bản giả mạo nêu trên, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 

P.V