Chính quy hóa lực lượng Công an xã bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở

13/08/2019 09:10 Số lượt xem: 979
Việc bố trí, chính quy hóa lực lượng Công an xã là yêu cầu thực tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), triển khai hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở. 

Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh, song song với đó tiềm ẩn, phát sinh nhiều nguy cơ, vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Những diễn biến phức tạp về ANTT hầu hết bắt nguồn từ địa bàn cơ sở, do đó việc chủ động triển khai lực lượng, đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình ANTT tại cơ sở cho tương xứng với sự phát triển, đô thị hóa nhanh của tỉnh hiện nay là yêu cầu, đòi hỏi khách quan. 
Theo kết quả khảo sát trong Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong tỉnh, hiện toàn tỉnh có hơn 200 cán bộ Công an phụ trách xã về ANTT. Để chuẩn bị chính quy hóa lực lượng Công an xã, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, từ cuối năm 2017, Công an tỉnh triển khai, bố trí từ 2 đến 3 cán bộ Công an/xã. Đến nay, do sự biến động về biên chế (cán bộ nghỉ hưu, chuyển đơn vị công tác, đi học tập trung…) nên việc bố trí cũng có những thay đổi. 

 

Đại tá Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định cho các đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã giai đoạn 1 của Đề án. 


Đội ngũ cán bộ Công an phụ trách xã về ANTT có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo; có ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng còn thiếu, chưa đảm bảo đủ cơ số để thường xuyên bám sát cơ sở, năng lực công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ không đồng đều, có thời điểm quân số chưa ổn định do cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, chuyển công tác… dẫn đến việc nắm tình hình tại địa bàn có lúc, có nơi chưa sát sao, công tác tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại cơ sở chưa kịp thời và chủ động. 
Đối với lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách có tổng số 1.112 người. Trong những năm qua, lực lượng Công an xã, thị trấn bán chuyên trách trong tỉnh phối hợp với lực lượng Công an phụ trách xã về ANTT cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở, đóng vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… Bên cạnh đó, còn bộc lộ những hạn chế: Chưa chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, đảm bảo ANTT tại địa bàn; trong triển khai thực hiện nhiệm vụ còn bị động, lúng túng, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cá nhân, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới tại địa phương… Xuất phát từ thực tế trên, việc chính quy hóa lực lượng Công an xã nhằm đáp ứng tốt hơn, hiệu quả hơn yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở. 
Thực hiện Đề án, tỉnh sẽ bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã (gồm: trưởng, phó trưởng, cán bộ thường trực Công an xã) chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đã hoàn thành trong tháng 7-2019, gồm 48 xã với 202 cán bộ Công an chính quy được bố trí; giai đoạn 2, hoàn thành trong tháng 9-2019, gồm 55 xã; giai đoạn 3, thực hiện Đề án xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, đến năm 2022, các phường thuộc quận Yên Phong, Quế Võ, Tiên Du, Từ Sơn, Bắc Ninh và thị xã Thuận Thành sẽ bố trí ít nhất từ 10-15 cán bộ Công an chính quy và giữ nguyên lực lượng Công an viên thành lực lượng bảo vệ khu phố. Đối với các xã thuộc thị xã Thuận Thành, các huyện Gia Bình, Lương Tài, bố trí ít nhất từ 8-10 cán bộ Công an chính quy và giữ nguyên lực lượng Công an viên. Cùng với đó, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn độc lập, quy mô xây dựng trụ sở hướng đến năm 2022 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo phục vụ công tác và sinh hoạt cho lực lượng Công an xã. 
Với quyết tâm cao và sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, tin tưởng rằng Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tình hình ANTT có chuyển biến tích cực, đột phá mạnh mẽ, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

Xuân Me