Chi lăng làm theo Bác

09/01/2019 09:08 Số lượt xem: 393
Thời gian qua, Đảng bộ xã Chi Lăng (Quế Võ) có những cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Đường quê Chi Lăng được bê tông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đắc Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chi Lăng cho biết: “Đảng bộ xã Chi Lăng có 12 Chi bộ, hơn 400 đảng viên. Đảng bộ xã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc học và làm theo Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Nhất là việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm, những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn”.
Từ việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở của đội ngũ cán bộ, đảng viên, khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy xã Chi Lăng tổ chức 7 buổi đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân về công tác xây dựng Nông thôn mới, giải phóng mặt bằng, thực hiện quy chế tập trung dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính… Bằng cách làm này, nhiều vấn đề người dân quan tâm được giải quyết thấu tình, đạt lý như: Tập trung chỉ đạo 3 thôn (Đồng, Mão, Thủy) di dời 35 hộ dân ở vùng lũ sang khu vực an toàn; đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên trong công tác tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính theo phương châm “xử lý nhanh chóng, đúng pháp luật, không gây phiền hà cho người dân”. Qua đó, giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.  
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên tự giác viết bản đăng ký phấn đấu làm theo với những nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Trên cơ sở đó, các tổ chức, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, lựa chọn những nội dung phù hợp với nhiều phong trào, mô hình cụ thể, như: Các trường học phát động phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Hai không”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; MTTQ xã gắn việc học tập và làm theo Bác bằng Cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã với phong trào “Thực hành tiết kiệm, quyên góp tiền để hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo”, “xây dựng đường hoa”; Hội CCB với phong trào “CCB gương mẫu”, “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”…
Thông qua các phong trào này, kinh tế-xã hội của xã Chi Lăng giai đoạn 2015-2018 đạt nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,9%/năm; 100% đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,02% (năm 2015) xuống còn 1,6% (năm 2018); thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm (năm 2018); tỷ lệ người mất đi hỏa táng, điện táng đạt tỷ lệ 55,84% (86/154 đám). Năm 2016, xã Chi Lăng về đích xây dựng Nông thôn mới. Đây là động lực để địa phương tiếp tục củng cố, nâng cấp các tiêu chí theo hướng bền vững, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ xã Chi Lăng đã và đang tác động tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Phong Vân