Chi bộ Hội LHPN tỉnh Đại hội lần thứ VII

19/03/2020 20:18 Số lượt xem: 1090
Chiều 19-3, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ Hội LHPN tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Chi bộ Hội LHPN tỉnh có 16 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Chi uỷ Chi bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tăng cường lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp tích cực vào việc chỉ đạo các cấp Hội triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; các nhiệm vụ trọng tâm của Hội cùng với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể được Chi bộ quan tâm thực hiện tốt. Hằng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 5 năm liền, Hội LHPN tỉnh luôn đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ Hội LHPN tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra với các chỉ tiêu: Kết nạp 1-2 đảng viên mới. Hằng năm, Chi bộ đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).
Đại hội bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thu Huyền