Chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống dịch Covid-19

26/03/2020 20:17 Số lượt xem: 227
Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh, để tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi kinh tế.
Ngày 24-3-2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành công văn số 1378-CT/TU về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể chính trị-xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 172-TB/TW, ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
2. Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.
Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19. Cấp uỷ, chính quyền ở xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
3. Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Có chính sách động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Nếu địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch.
4. Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh.
5. Tiếp tục phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, đóng góp, ủng hộ các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc.
6. Chỉ đạo xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.
7. Các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Công văn số 1371-CV/TU, ngày 17-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở; trong đó: Tại các Đại hội Đảng, yêu cầu thực hiện nghiêm túc những vấn đề thuộc về nguyên tắc theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không tổ chức đoàn đại biểu chào mừng Đại hội; không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng sau Đại hội; không tổ chức ăn tập trung đối với đại biểu Đại hội, tinh thần Đại hội phải đảm bảo không khí trang trọng, an toàn, hiệu quả.
8. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể, bí thư huyện uỷ, thị ủy, thành uỷ, người đứng đầu các cấp uỷ, tổ chức đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung nêu trên.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, lĩnh vực thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, đơn vị xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thường xuyên hướng dẫn và tổng hợp các hoạt động, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.