Cán bộ, hội viên phụ nữ Bắc Ninh học tập và làm theo gương Bác

25/10/2018 10:36 Số lượt xem: 189
Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai đến các cấp Hội LHPN trong tỉnh thực hiện hiệu quả.

Các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều tổ chức cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm,  như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” năm 2017; “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018… Sau học tập, 100% cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch tu dưỡng, cam kết thực hiện, xác định mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 737 Chi Hội và hơn 2.400 tổ phụ nữ trong tỉnh tổ chức sinh hoạt hội viên, tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Tác phong gương mẫu, thực hành tiết kiệm” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; 2 cuộc vận động: Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; tham gia xây dựng nông thôn mới, thu hút 362.266 lượt hội viên phụ nữ tham gia. Hội phụ nữ các cấp phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, như: cuộc thi “viết về mẹ, về người phụ nữ tôi yêu”, tổ chức cuộc thi “tuyên truyền viên giỏi nghị quyết ĐHĐBPN toàn quốc lần thứ XII”, cuộc thi tìm hiểu “chính sách, pháp luật BHYT và BHXH”... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng.
Trong triển khai thực hiện, các cấp Hội tập trung xây dựng mô hình điểm, đơn vị điểm; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ chức, cơ quan, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Cán bộ Hội sâu sát cơ sở, phát huy sáng kiến, giúp đỡ cơ sở khó khăn, phụ nữ khu công nghiệp...; tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực thực tiễn; Mỗi cán bộ cơ quan chuyên trách các cấp Hội, nhất là người đứng đầu cơ quan, hệ thống Hội, các đồng chí lãnh đạo, trưởng các Ban chuyên môn của Tỉnh Hội luôn làm gương cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp và hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh về: Tác phong làm việc khoa học, ứng xử văn hóa, luôn gần gũi giúp đỡ hội viên....
Việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong cơ quan chuyên trách Hội các cấp được quan tâm. Tiết kiệm trong chi tiêu công như: sử dụng ô tô, điện, nước, văn phòng phẩm...; tiết kiệm chi phí hội họp cả về thời gian và kinh phí; dành kinh phí hỗ trợ cho hoạt động tại cơ sở, đầu tư cho đơn vị điểm.
Các phong trào thi đua gắn liền với các cuộc vận động, xây dựng mới các mô hình điểm thiết thực, hiệu quả như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Hũ gạo tình thương”, “Lợn nhựa  tiết kiệm”, “xây dựng mái ấm tình thương”, “Phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế - vì sức khỏe gia đình”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”… được đẩy mạnh trong các cấp Hội. Trong phong trào: “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác, giúp nhau giảm nghèo bền vững” và “Phụ nữ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, trung bình hàng năm các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh giúp được gần 200 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; vận động xây dựng từ 15 đến 20 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.
Cấp cơ sở  duy trì hiệu quả trên 5.000 nhóm phụ nữ tiết kiệm tại chi/tổ và từ năm 2017, chuyển mục đích của mô hình sang hỗ trợ phụ nữ mua bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu của tỉnh đến năm 2020 toàn tỉnh đạt trên 90% người dân sử dụng BHYT.
Thực hiện Chỉ thị số 05, cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp Hội, trước hết là của người đứng đầu tổ chức Hội, của cán bộ, đảng viên, hội viên. Qua đó, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ; xây dựng hình ảnh người cán bộ Hội có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào được cán bộ, hội viên tin tưởng.      

Trần Thị Hiên