Các địa phương xuống đồng sản xuất vụ xuân

11/02/2019 17:34 Số lượt xem: 1721
*Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2019, toàn huyện Gia Bình gieo cấy 4.247 ha, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-2. Để triển khai tốt kế hoạch này, từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn bám sát lịch xả nước của các hồ thủy điện, khẩn trương đưa nước và tích trữ vào nội đồng.

 

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân xã Lãng Ngâm, Gia Bình xuống đồng cấy lúa vụ xuân

 

Đến hết ngày 11-2, các diện tích cấy lúa cơ bản được xóa ải với 4.200 ha đất có nước. Nông dân các địa phương làm đất đợt 1 được hơn 2.000 ha, làm đất đợt 2 được 1.200 ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, toàn huyện gieo vãi được 400 ha, gieo mạ được 370 ha, 5 xã tiến hành xuống đồng cấy lúa là Cao Đức, Vạn Ninh, Thái Bảo, Đại Lai và Lãng Ngâm được 50ha. Ngoài chính sách hỗ trợ chung của tỉnh, huyện Gia Bình hỗ trợ thêm 25% kinh phí mua giống lúa chất lượng cao, 80% kinh phí mua thuốc diệt chuột cho nông dân.

*Đến hết ngày 11-2, nông dân huyện Lương Tài đã lấy nước đổ ải được 4.620 ha, đạt 98,5% diện tích gieo cấy; làm đất lần 1 được 4.250 ha; gieo hơn 110 ha mạ; cấy và gieo vãi được 1.020 ha. Cùng với đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất; phun thuốc trừ rầy cho mạ và lúa gieo vãi để phòng bệnh lùn sọc đen phương Nam hại lúa xuân.

*Vụ xuân 2019, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.118,1 ha. Trong đó, lúa xuân 3.754,4 ha; rau màu các loại 363,7 ha. Đến thời điểm này, toàn huyện đưa nước đổ ải được 95% diện tích; làm đất đợt 1 đạt 3000 ha; gieo mạ 100% diện tích; nông dân cấy được 10ha tại xã Lạc vệ, Phú Lâm và thị trấn Lim. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa xuân trước 25-2.

* Đến ngày 11-2, huyện Yên Phong chỉ đạo các địa phương gieo hơn 425 ha mạ xuân (đạt 99% kế hoạch); trồng gần 100 ha cây rau, màu vụ xuân các loại (khoai tây 11,5 ha; cà chua 2 ha; su hào, bắp cải 6,5 ha...), thu hoạch 420 ha rau màu vụ đông 2018. Các địa phương cấy hơn 100 ha lúa xuân sớm, đồng thời lấy nước đổ ải được hơn 3.165 ha, cày ải, lật, dầm hơn 3.200 ha. Toàn huyện phấn đấu gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất.

*Tại huyện Thuận Thành, trước Tết các địa phương gieo được 517,3 ha mạ xuân trong khung thời vụ và gieo thẳng được 170 ha lúa tại xã Song Hồ, Nghĩa Đạo. Sau khi gieo, điều kiện thời tiết thuận lợi nên mạ và lúa gieo thẳng sinh trưởng, phát triển bình thường. Tính đến nay, toàn huyện đổ ải được 4.800 ha đạt 82% kế hoạch; làm đất được 2.700 ha đạt 52,2% diện tích kế hoạch. Các địa phương gieo trồng được 237 ha cây rau màu các loại, trong đó 26 ha khoai tây; 117,5 ha ngô;  85,5 ha rau màu các loại...Trong những ngày tới, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đôn đốc nông dân thực hiện gieo thẳng lúa xuân ở những nơi thuận lợi tưới, tiêu và kết thúc vào ngày 15 - 2; chăm sóc tốt lúa sau khi gieo và mạ xuân, đảm bảo đủ điều kiện gieo cấy; yêu cầu các cơ sở thực hiện trữ nước, đôn đốc nông dân tập trung nhân lực, phương tiện để làm đất, gieo cấy lúa xuân theo kế hoạch.

Nhóm PVKT