Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thông tin chuyên đề dành cho báo in

15/04/2019 15:38 Số lượt xem: 1199
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí “Kỹ năng tổ chức thông tin chuyên đề dành cho báo in”. Tham gia khóa học có gần 30 phóng viên, biên tập viên các báo, tạp chí đến từ các tỉnh: Nghệ An, Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình và Hà Nam.

Học viên được Nhà báo, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Vụ trưởng, Trưởng ban Hồ sơ sự kiện, Tạp chí Cộng sản truyền đạt các nội dung: Vai trò, đặc điểm của thông tin chuyên đề; Các yếu tố tạo nên bài viết chuyên đề hay; Phân loại chuyên đề theo quy mô tổ chức thông tin; Những yếu tố tác động đến tổ chức thông tin chuyên đề… Với mỗi nội dung sẽ tổ chức các thông tin chuyên đề khác nhau, chia thành 5 nhóm thảo luận; sau ý kiến đóng góp của các học viên , giảng viên sẽ là người phân tích chất lượng từng chuyên đề, đánh giá và rút kinh nghiệm.

Sau khóa bồi dưỡng, học viên được Trung tâm cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thông tin chuyên đề dành cho báo in.

 

Gia Bảo