Bế mạc kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII: Thông qua 18 Nghị quyết

05/12/2019 21:18 Số lượt xem: 2761
Ngày 5-12, Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII bế mạc, hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

Chủ tọa thông qua Nghị quyết kỳ họp.

 

 

Trong phiên bế mạc, HĐND nghe Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở tổ, sau đó tiến hành thảo luận tại hội trường kết hợp với chất vấn và trả lời chất vấn. 
Các đại biểu cơ bản nhất trí với Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tuy nhiên, một số đại biểu còn băn khoăn về việc cơ cấu kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; khu vực kinh tế trong nước về cơ bản vẫn còn gặp nhiều khó khăn; một số dự án, công trình tiến độ chậm; sản xuất làng nghề đang gặp khó khăn; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp chưa đạt; ô nhiễm môi trường nông thôn diễn biến phức tạp; kết quả kỳ thi THPT của học sinh tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng; vấn đề lệch lạc nhận thức và lối sống trong một bộ phận học sinh; hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở còn thiếu, một số sử dụng chưa hiệu quả; công tác bình xét làng văn hóa, gia đình văn hóa còn bất cập; Tình trạng khiếu kiện liên quan đến đất đai còn diễn biến phức tạp;... 
Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài nguyên - Môi trường và Viện trưởng Viện KSND tỉnh trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Y tế và Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia giải trình làm rõ những vấn đề đại biểu nêu thuộc thẩm quyền quản lý. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang thay mặt UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến của HĐND, nhấn mạnh các ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh sâu sắc, thiện chí, mang tính xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tiếp thu tối đa để nghiên cứu, tiếp tục tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm trong chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra: UBND tỉnh nhận thức rõ những vấn đề đang đặt ra đối với tỉnh và sẽ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới; hành động quyết liệt, phát huy những lợi thế, kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. 
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung khẳng định: Phiên thảo luận, chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi và xây dựng. Các đại biểu làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Phần trả lời của các đồng chí lãnh đạo ngành cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra, cam kết tập trung chỉ đạo, khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và quyết tâm tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới. 
Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các Giám đốc Sở, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, có trách nhiệm thực hiện lời hứa, tạo sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong muốn của cử tri và nhân dân trong tỉnh; giao các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tham gia giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết tại phiên thảo luận, chất vấn.
Sau khi thảo luận, xem xét, HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với mức tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 7% so với năm 2019; đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 thống nhất như trong Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp. 
HĐND tỉnh cũng biểu quyết thông qua các Nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2018; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019; xây dựng dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, kế hoạch năm 2020 tỉnh Bắc Ninh; Phê duyệt danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng dưới 20 ha; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh; Ban hành Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; Ban hành Quy định về chế độ dinh dưỡng, tiền thưởng đãi ngộ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh; Thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 5 năm (2020-2024); Bãi bỏ quy định hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng; Quyết định chỉ tiêu biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động 68 năm 2020; Chương trình các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2020; Phê chuẩn kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu đền thờ Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong và dự án xây dựng mới chùa Dạm, xã Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh; Thông qua chủ trương xây dựng Đề án “Một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với tỉnh Bắc Ninh”. Như vậy, tại kỳ họp này HĐND tỉnh thông qua tổng số 18 Nghị quyết. 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung công việc để nhanh chóng đưa Nghị quyết kỳ họp HĐND tỉnh vào cuộc sống (Báo Bắc Ninh điện tử trích đăng).

Nhóm PV