Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa III năm 2018

09/11/2018 16:53 Số lượt xem: 575
Ngày 9-11, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 90 đảng viên mới khóa III năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các học viên.

 

Từ ngày 1 đến 9-11, các học viên được các giảng viên truyền đạt 11 chuyên đề  kiến thức lý luận chính trị cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó có 13 học viên đạt loại giỏi, 73 học viên đạt loại khá và 4 học viên đạt loại trung bình.  

 

Phong Vân