Bế giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa X

03/06/2020 16:08 Số lượt xem: 750
Ngày 3-6, Trung đoàn 833 tổ chức Lễ bế giảng lớp đào tạo sĩ quan dự bị khóa X năm 2020.

 

Các học viên nhận Quyết định phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị.

Tham gia đào tạo, các học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 được học tập về Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân; công tác Đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng dự bị động viên; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Về kiến thức quân sự chuyên ngành, học viên được đào tạo kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội.

Sau 3 tháng, lớp đào tạo thực hiện đúng nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch và mục tiêu đề ra. Kết quả xếp loại tốt nghiệp có 49/49 học viên đạt yêu cầu, trong đó 33 học viên đạt khá, giỏi, 16 học viên đạt trung bình khá, đơn vị đạt khá, an toàn tuyệt đối. 100% học viên ra trường đủ trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Trung đội trưởng bộ binh, góp phần tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Bảo Anh