Bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật về thi hành án dân sự

01/11/2018 08:31 Số lượt xem: 1756
Năm 2018, công tác thi hành án dân sự (THADS) của tỉnh tiếp tục đạt kết quả tích cực, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, an toàn, trật tự xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế-xã hội.


Năm 2018 (tính theo năm công tác THADS từ 1-10-2017 đến hết 30-9-2018), toàn tỉnh thụ lý 8.556 việc, tăng 9,9% so với năm 2017; về tiền, thụ lý gần 1.953 tỷ đồng, tăng 42% so năm 2017. Trong đó, riêng án liên quan đến tín dụng, ngân hàng có 199 việc, tương ứng với số tiền phải thi hành trên 962,2 tỷ đồng (chỉ chiếm 2,3% về việc nhưng chiếm 49,3% số tiền phải giải quyết). Mặt khác, cơ quan thi hành án tiếp tục được giao thêm nhiệm vụ tổ chức thi hành nhiều loại việc mới về kinh tế, lao động, hành chính…
Đồng chí Nguyễn An Ly, Cục trưởng Cục THADS tỉnh cho biết: “Phát huy thành tích năm 2017, Cục THADS tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, thách thức để tiếp tục nâng cao chất lượng các mặt công tác. Trọng tâm là thực hiện các chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết của Quốc hội và ngành dọc cấp trên; triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác THADS trên địa bàn tỉnh”.
Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục THADS trực thuộc được chú trọng, bảo đảm sự thống nhất trong việc giải quyết thi hành án theo đúng quy định pháp luật. Chế độ giao ban quý giữa Cục và các Chi cục để đánh giá các mặt hoạt động, triển khai văn bản của ngành, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và chấn chỉnh những mặt còn hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh tiến độ tổ chức thi hành án.
Ban Chỉ đạo THADS từ tỉnh xuống huyện được kiện toàn theo quy định và hoạt động có hiệu quả, chỉ đạo giải quyết được nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp. Công tác phối hợp giữa cơ quan THADS với các cơ quan, ban, ngành hữu quan được củng cố và tăng cường, nhất là trong việc cưỡng chế thi hành án, xét miễn, giảm tiền thi hành án.
Cục THADS tỉnh tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt công tác rà soát, phân loại án, bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn các chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án nhằm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng trong công tác năm 2018.
Về việc, qua xác minh, phân loại có 7.109 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 84,1%), tăng 732 việc (11,5%) so với năm 2017. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 6.221 việc, đạt tỷ lệ 87,51% (vượt 7% so với chỉ tiêu được Quốc hội giao và tăng 12,8% so với năm 2017). Về tiền, kết quả xác minh, phân loại có trên 1.167 tỷ đồng có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 70,1%), tăng 39%. Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong trên 447,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,36% (vượt 9,3% so với chỉ tiêu Quốc hội giao), tăng hơn 25,6 tỷ đồng so với năm 2017.
Riêng với các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, đã giải quyết được 41/199 việc thu được số tiền hơn 307,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 20,6% về việc và 32% về tiền. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 20 việc, tăng gần 68,5 tỷ đồng.
Cơ quan THADS tỉnh và cấp huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 104 việc, tương ứng với số tiền gần 988 triệu đồng. Trong năm đã thực hiện miễn 69 việc với số tiền gần 558 triệu đồng, giảm được 35 việc với số tiền hơn 410 triệu đồng. Tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự đối với phạm nhân tại các trại giam thuộc Bộ Công an xong 1.130 việc, thu được số tiền gần 25,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 67,9% về việc và 16,7% về tiền.
Nhằm bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân và tính nghiêm minh của pháp luật, cơ quan THADS ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 150 trường hợp. Nhờ vận động, thuyết phục có 33 trường hợp đương sự tự nguyện thi hành án nên thực tế số việc phải tổ chức cưỡng chế là 117 trường hợp, trong đó có 54 cuộc cưỡng chế huy động lực lượng liên ngành.
Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm và chỉ đạo sâu sát, nghiêm túc, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Chú trọng xác minh, đối thoại trực tiếp với công dân nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư, không để kéo dài, trở nên phức tạp.

Bảo Anh