Bảo đảm tiêu úng cho sản xuất vụ mùa

22/06/2022 20:15 Số lượt xem: 379
Với nhiệm vụ bảo đảm tưới, tiêu úng cho 21.220 ha lúa mùa của các huyện: Gia Bình, Lương Tài, Thuận Thành, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Nam Đuống chủ động xây dựng phương án điều hành; duy tu bảo dưỡng máy móc, thiết bị; tu bổ nâng cấp hệ thống công trình nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu úng, tạo thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển thuận lợi.

Công nhân trạm bơm Văn Thai (Lương Tài) vận hành bơm tiêu đệm chống úng cho sản xuất vụ mùa.

 

Trạm bơm Văn Thai gồm 6 tổ máy, lưu lượng 12.600 m3/tổ máy/giờ có nhiệm vụ cùng với trạm bơm Kênh Vàng II và Nhất Trai tiêu thoát nước cho lưu vực rộng hơn 14.000 ha của các huyện Gia Bình, Lương Tài. Để phục vụ tiêu úng cho vụ mùa năm 2022, Trạm bơm được tỉnh đầu tư hơn 7 tỷ đồng thay thế tổ máy số 3, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ các tổ máy còn lại bảo đảm vận hành tốt. Ngoài ra, Trạm bơm được đầu tư kinh phí hơn 5 tỷ đồng xây mới nhà điều hành phục vụ công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất được tốt hơn. Theo ông Lưu Văn Khang, Chủ tịch Công ty, dự báo mùa mưa bão năm 2022 tiếp tục diễn biến bất thường, các đợt mưa lớn ảnh hưởng trực tiếp, có thể gây ngập úng cho lúa mùa giai đoạn đầu và cuối vụ và thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty triển khai tu bổ, nâng cấp các công trình trên toàn hệ thống; thay thế, sửa chữa máy bơm, động cơ… bảo đảm 100% công trình, máy bơm, thiết bị vận hành, hoạt động tốt phục vụ sản xuất. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thường xuyên trục vớt bèo trên các tuyến kênh, sông tiêu chính như: Sông Bùi, Tuần La-Chợ Đò, Lường, Cầu Tu, Đoàn, Thứa, Tràng Kỷ, Dâu-Lang Tài, Dâu-Đình Dù, Ngụ… bảo đảm thông thoáng nâng cao khả năng tiêu thoát nước của toàn hệ thống.
Để điều hành hiệu quả việc tưới, tiêu úng khi có mưa bão xảy ra Công ty thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão, úng, quy định chế độ thường trực; đồng thời xây dựng phương án chống úng trên cơ sở kế hoạch gieo cấy của các địa phương. Theo đó, toàn hệ thống được chia thành 5 lưu vực tiêu theo 2 hình thức: Động lực và tự chảy; các phương án điều hành nguồn nước tại bể hút, bể xả được xây dựng chi tiết bảo đảm khi mưa úng xảy ra các trạm bơm có căn cứ, cơ sở vận hành. Đối với các công trình trọng điểm, Công ty xây dựng kế hoạch chuẩn bị vật tư dự phòng như đất đắp, đèn pin, ắc quy, áo mưa, đòn khênh, tre cây… bảo đảm không để công trình bị ngập úng. Công ty còn chủ động rà soát, đề xuất với UBND các huyện chỉ đạo các địa phương tổ chức vớt bèo rác, khơi thông ách tắc hệ thống kênh nội đồng, bờ vùng bờ thửa; hỗ trợ nhân lực phối hợp với lực lượng xung kích công ty xử lý sự cố công trình; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang công trình thủy lợi, nâng cao khả năng dẫn nước từ mặt ruộng đến công trình đầu mối.
Mùa mưa bão đang có những diễn biến bất thường, công tác chống úng nội đồng cho sản xuất vụ mùa trở thành nhiệm vụ quan trọng không chỉ với các Công ty thủy nông mà còn với tất cả các địa phương, đơn vị liên quan. Với sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, phương án; sự tích cực trong chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện… Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Nam Đuống chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm đủ nước tưới trong giai đoạn gieo cấy, kịp thời tiêu úng, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có mưa, bão xảy ra.

Nguyễn Tuấn