Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Sở Y tế

05/07/2018 17:18 Số lượt xem: 284
Chiều 5-7, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại Sở Y tế về công tác khám chữa bệnh và quản lý, sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2016 đến hết tháng 6 năm 2018.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong giai đoạn 2016 – 2018, các đơn vị ngành y tế phát triển mạnh về chuyên môn kỹ thuật, cung ứng các dịch vụ y tế với chất lượng ngày càng cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Năm 2017, tổng số lượt khám chữa bệnh là gần 2 triệu lượt người, trong đó, số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế hơn 129 nghìn lượt; toàn ngành triển khai được 1.133 kỹ thuật mới trong đó có 65 kỹ thuật vượt tuyến. Sở chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 36 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và các quy định của Luật quản lý sử dụng tài sản công nhằm thực hiện đúng quy định và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế được đầu tư, đảm bảo phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân toàn tỉnh.

Sở Y tế kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế tuyến huyện; chỉ đạo các địa phương quy hoạch các Trung tâm Y tế đủ diện tích hoạt động và thực hiện đầu tư; tiếp tục bố trí kinh phí, nguồn lực hoàn thiện, nâng cấp, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các trạm y tế xã để duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; xem xét đưa dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn vào danh mục các công trình cấp bách cần đầu tư của tỉnh nếu trong năm 2018 không lựa chọn được nhà đầu tư triển khai theo hình thức BT;…

Đoàn giám sát chất vấn làm rõ một số nội dung; ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của bệnh viện để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh. Đoàn giám sát cũng yêu cầu thời gian tới Sở Y tế cần tiếp tục nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế; tăng cường tiếp cận những kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật cao; thực hiện rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các đơn vị mới sát nhập, từ đó có hướng giải quyết những trang thiết bị cũ, xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị mới phù hợp; nghiên cứu, xây dựng các cơ chế phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc hoạt động hiệu quả.

Cùng ngày, Ban Văn hóa – Xã hội tiến hành thẩm tra tờ trình về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Mai Phương