Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông tin công tác tư tưởng, văn hóa tháng 11

28/11/2019 19:46 Số lượt xem: 2764
Sáng 28-11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin công tác tư tưởng, văn hóa tháng 11.

Hội nghị thông tin đến các đại biểu kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh năm 2019. Qua đó, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của phong trào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tân gia, mừng thọ và lễ hội được thực hiện nghiêm túc, trang nghiêm, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của quê hương, dân tộc. Toàn tỉnh, có 99% đám cưới và 98% đám hiếu thực hiện tốt nếp sống văn minh, tỷ lệ hỏa táng, điện táng đạt 47%; gần 90% làng, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; hơn 90% cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa…
Hội nghị cũng thông tin đến các đại biểu công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả toàn diện các mục tiêu, yêu cầu, các chỉ tiêu và các mặt công tác lớn, trọng tâm đề ra; tình hình an ninh chính trị được giữ vững ổn định; trật tự xã hội có chuyển biến tích cực, tội phạm liên quan tín dụng đen, mua bán ma túy được đấu tranh quyết liệt, hiệu quả, tạo sự tin tưởng, đồng tình của nhân dân; công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, là tỉnh đi đầu cả nước trong việc triển khai Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ngành Tuyên giáo các cấp và đội ngũ báo cáo viên chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phản ánh, phân tích, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy; tuyên truyền 2 nội dung tại hội nghị và kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 101 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, giảm thiểu rác thải nhựa; điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019…

Thảo Nguyên