Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác khoa giáo - văn hóa; giáo dục LLCT - lịch sử Đảng

08/04/2021 15:00 Số lượt xem: 290
Ngày 8-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác khoa giáo- văn hóa; giáo dục LLCT - lịch sử Đảng quý I. Đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  Ngô Văn Liên chủ trì Hội nghị.

 

Quý I, Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn hóa đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các ngành, địa phương, các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước; kịp thời tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, văn hóa.

Công tác giáo dục LLCT- lịch sử Đảng được thực hiện bảo đảm kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tiếp tục duy trì bảo đảm các hoạt động giảng dạy theo kế hoạch...

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ban Tuyên giáo các cấp và các ngành, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa giáo - văn hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực này; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đẩy mạnh tuyên truyền các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp; thông tin tình hình diễn biến, các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19, lợi ích và những tác dụng phụ của vắc xin phòng  COVID -19.

Cấp ủy các cấp tiếp tục rà soát, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên chưa tham gia học tại Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương, hoàn thành trước 30-6. Tiếp tục tham mưu, phối hợp các ngành triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo; biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng, truyền thống ngành... và các nhiệm vụ thường xuyên khác.

Thảo Nguyên