Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 205 của Bộ Chính trị và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12

02/12/2019 20:22 Số lượt xem: 4178
Chiều 2-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định 205-QĐ/T.Ư, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11 và 11 tháng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2019 và thời gian tiếp theo. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư chủ trì.

Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh.

Quy định 205 gồm có 4 phần, 15 điều, với các nội dung chính như: quy định những việc phải làm, không được làm (đối với cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp; đối với cán bộ tham mưu, đề xuất; đối với nhân sự…) nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ.
Hội nghị tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 11 tháng năm 2019. Ngành xây dựng Đảng thực hiện hiệu quả công tác tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng, đạt kết quả tốt. Kết quả, tham mưu hoàn thành 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo BCH T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư...
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính khẳng định việc ban hành Quy định 205 là tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Đảng; đề nghị cấp ủy Đảng các cấp triển khai thực hiện nghiêm Quy định, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 12 và thời gian tiếp theo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng năm 2020; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đề nghị cấp ủy Đảng, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện Quy định 205 và nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cuối năm và cả năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cho cấp ủy… Qua đó, góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Xuân Me