Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

11/01/2019 15:52 Số lượt xem: 992
Để đảm bảo phục vụ nhân dân đón năm mới và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi và động lực mạnh mẽ hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt một số nhiệm vụ quan trọng sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến 2021; Kết luận số 423-KL/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; ý kiến phát biểu kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác của tỉnh năm 2018 vào ngày 04/01/2019; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trên cơ sở đó cụ thể hóa ở từng cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể. Triển khai và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác năm 2019 bằng việc làm cụ thể ngay từ những tháng đầu năm.

2. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 09/01/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ, tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống và đón nhận các danh hiệu thi đua.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền và chuẩn bị tốt các điều kiện để nhân dân vui xuân, đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, theo đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

3. Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội. Tổ chức thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân các khu công nghiệp, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phục vụ Tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, vui tươi.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tổ chức chỉnh trang đô thị, tạo môi trường cảnh quan đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp; đảm bảo thông tin, liên lạc, giao thông thông suốt; cung cấp đủ điện, nước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, giải trí của nhân dân.

4. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội vui chơi mừng năm mới (mừng thọ), tổng kết năm, đón nhận thi đua, các lễ kỷ niệm ngày truyền thống của ngành, địa phương và kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng (ngày 03/02/2019) cần thiết thực, tiết kiệm, đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong tổ chức các hoạt động đón Tết, văn hóa, lễ hội.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh không tổ chức đi thăm, chúc Tết Trung ương và các địa phương; các địa phương, các ngành không chúc Tết tỉnh và Trung ương. Thực hiện đúng chủ trương nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên “tranh thủ” cấp dưới với mọi hình thức. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội ...

5. Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hoá, dịch vụ; tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; bình ổn giá cả hàng hóa, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán; kiểm tra, xử lý nghiêm ATTP và vệ sinh môi trường. Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện chống rét cho mạ, gia súc, gia cầm, cung cấp đầy đủ nước tưới cho sản xuất vụ xuân; phòng chống hiệu quả dịch lở mồm long móng. Phát động và tổ chức rộng khắp Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đảm bảo thiết thực hiệu quả, tránh hình thức.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí cán bộ, nhân viên trực hợp lý để duy trì các dịch vụ công, xử lý kịp thời công việc trong đợt nghỉ Tết, đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

6. Thực hiện nghiêm Công điện 1793/CĐ-TTg, ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương năm 2019; Chỉ thị 33-CT/TU, ngày 02/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2019; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân đi lại được thuận tiện, kiên quyết kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp Tết; tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương cấm sản xuất, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ, thả đèn trời. . Ngăn chặn kịp thời, triệt để các hoạt động đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.

Thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa theo quy định chào năm mới Kỷ Hợi 2019 tại 3 điểm: Thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn và huyện Lương Tài, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đảm bảo an toàn về người và tài sản, tiết kiệm, theo đúng quy định.

7. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng Đoàn HĐND tỉnh, các Ban cán sự, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức sinh hoạt chi bộ trong kỳ Đảng nhật tháng 02 năm 2019 chuyên đề này; đồng thời nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thật sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để mọi người noi theo, coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên nội dung các văn bản chỉ đạo Tết của Trung ương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết thực hiện, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Giao Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này và tổng hợp kết quả báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ./.