Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá việc triển khai Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư

12/03/2019 14:34 Số lượt xem: 2114
Ngày 12-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến kết luận hội nghị.

           

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo.

Ngày 10-1-2018, Tỉnh ủy có Tờ trình số 06 về Đề án xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản đề nghị các Bộ, ngành tham gia góp ý. UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình ý kiến của 21 Bộ, ngành và các Ban Đảng T.Ư để tiếp tục hoàn thiện Đề án...

Sau hơn 1 năm với 4 lần tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Đề án, ngày 18-1-2019, Tỉnh ủy đã có báo cáo về các nội dung liên quan đến lập Đề án, ngày 21-1-2019, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã họp và thống nhất thông qua để hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị cho chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng để đăng ký vào chương trình công tác, trình Bộ Chính trị cho chủ trương; giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và các cơ quan, địa phương liên quan hoàn thiện Đề án theo Thông báo của Ban cán sự Đảng Chính phủ; chỉnh sửa bổ sung các giải pháp vào Đề án, bảo đảm cụ thể, chi tiết, có lộ trình hợp lý.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực, tập trung quyết liệt của thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương. Với quan điểm, tiếp tục thực hiện theo phương châm “Nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra”, yêu cầu  thành viên Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác tuyên truyền, bổ sung nhiệm vụ phát triển du lịch, dịch vụ cao gắn với các di tích lịch sử, văn hóa để đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Theo chức năng, nhiệm vụ và công việc đã được phân công, thành viên Ban chỉ đạo, các ngành, địa phương thực hiện nghiêm Thông báo 794 ngày 1-2-2019 của Ban cán sự Đảng Chính phủ; căn cứ vào các tiêu chí, phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ dộng xây dựng, cụ thể hóa công việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu đặt ra, nhất là những tiêu chí chưa đạt được. Tiếp tục hoàn thiện Đề án; làm việc với các cơ quan T.Ư để sớm trình Bộ Chính trị cho chủ trương; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên và người dân về Đề án.

Tin, ảnh: Đức Anh