Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

12/01/2020 14:42 Số lượt xem: 3085
Ngày 10 – 1, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh  tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

 

Năm qua, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giúp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động dịch vụ công về đầu tư phát triển đô thị; bảo đảm sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước... Ngoài ra, Ban còn quản lý, khai thác sử dụng hiệu quả các khu nhà ở sinh viên tập trung và nhà công cộng đầu tư ngân sách tỉnh; thực hiện 144 hợp đồng tư vấn với tổng giá trị hơn 12 tỷ đồng; thẩm tra thiết kế, dự toán 66 công trình, hạng mục công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng đều được các chủ đầu tư đánh giá cao...

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020 đơn vị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế xây dựng các dự án; giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công các dự án cũng như các đồ án quy hoạch đang thực hiện; đẩy mạnh công tác tư vấn xây dựng; quản lý, vận hành tốt khu nhà ở sinh viên thành phố Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu  đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ để khẳng định vị thế, uy tín dẫn đầu trong quản lý, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị; bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, chủ động tham mưu và đề xuất nhiều ý tưởng mới, dự án có tính thời đại để xứng tầm với vùng đất, con người Bắc Ninh. Tiếp tục nâng cao chất lượng hồ sơ dự án ngay từ bước lập đề xuất chủ trương đầu tư; lựa chọn được các nhà thầu thực sự đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm do Ban đảm nhận. Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ về phát triển đô thị, công tác quản lý, khai thác sử dụng khu nhà ở sinh viên... Giao Sở Xây dựng phối hợp, hỗ trợ Ban hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu chung.

Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Đức Anh