Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Mười tám của HĐND tỉnh

02/06/2020 20:11 Số lượt xem: 736
Ngày 2-6, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nội dung trình Kỳ họp thứ Mười tám của HĐND tỉnh, khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự.

Đại diện cơ quan chức năng trình bày các Tờ trình: Phân bổ, hỗ trợ, bố trí kinh phí; Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành; Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp đường vào khu xử lý rác thải tập trung tại xã Phù Lãng, huyện Quế Võ; Giao quyền quyết định chủ trương đầu tư đối với toàn bộ dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường hầm Sở chỉ huy thống nhất tỉnh Bắc Ninh.
Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị các cơ quan chức năng giải trình, làm rõ và bổ sung số liệu về các nội dung trên, đặc biệt về căn cứ pháp lý và nguồn kinh phí phân bổ cho các dự án và đơn vị; việc tích hợp các dữ liệu, số hóa toàn bộ quy trình, mô hình cải cách đưa vào quản lý trên phần mềm từ cấp tỉnh đến cấp xã; xây dựng thành phố thông minh và chính quyền điện tử; phân định rõ dự án thuộc nguồn đầu tư công để phân bổ theo đúng quy định;...
Kết luận thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung, nhất trí trình HĐND xem xét các Tờ trình; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung để trình HĐND xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ Mười tám.

Phương Mai