Bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải

11/07/2018 08:25 Số lượt xem: 705
Tại tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị bàn giải pháp xử lý vi phạm hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Trục vớt bèo rác nâng cao khả năng tiêu thoát nước cho hệ thống công trình thuỷ lợi.

 

Hệ thống Bắc Hưng Hải bảo đảm tưới cho 146 nghìn ha đất canh tác; tiêu úng cho 214,9 nghìn ha; cấp nước phục vụ 4.240 ha của các khu công nghiệp tập trung và cấp nước dân sinh cho 3,1 triệu người thuộc 3 tỉnh: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh và thành phố Hà Nội.
Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện tại trên toàn hệ thống có khoảng 10 nghìn vụ vi phạm, trong đó: Tỉnh Hưng Yên có 4.706 vụ, tỉnh Hải Dương có 4.241 vụ, Bắc Ninh 190 vụ… Các vi phạm chủ yếu là xả nước thải công nghiệp trái phép ra hệ thống kênh; đổ rác thải xuống lòng kênh; lấn chiếm lòng kênh để xây dựng các công trình… Tình hình vi phạm có nhiều diễn biến phức tạp, kết quả xử lý vi phạm đạt thấp; nước trong công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải ngày càng ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe của nhân dân.
Hội nghị thảo luận, đề ra nhiều giải pháp cụ thể, như: Yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức liên quan và nhân dân thực hiện nghiêm Luật Thủy lợi; sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi; tổ chức tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm công trình thủy lợi. Giai đoạn 2018-2019 xử lý tối thiểu 50% số vụ vi phạm hiện có và giải quyết dứt điểm tất cả các vụ vi phạm mới phát sinh.

Tin, ảnh: Nguyễn Tuấn