Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 2

26/09/2022 15:58 Số lượt xem: 1645
Sáng 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (BCĐ PCTNTC) tỉnh họp phiên thứ 2 đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh Nguyễn Anh Tuấn dẫn lời Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC Nguyễn Phú Trọng: “PCTNTC không phải cốt là kỷ luật được nhiều cán bộ mà làm sao cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa. Qua đấy, chỉ ra được những khiếm khuyết, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện công việc để cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên nhìn vào đấy tự soi, tự sửa, tự rút kinh nghiệm, đấu tranh với cái sai, cái xấu…, đảm bảo sự ổn định tình hình chính trị xã hội của đất nước, của từng địa phương để tiếp tục phát triển.” Từ đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ đề nghị các thành viên BCĐ thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo và giải pháp cụ thể để làm căn cứ triển khai thực hiện tốt công tác của BCĐ PCTNTC tỉnh trong thời gian tới đúng với chỉ đạo của Trung ương, xứng đáng với sự kỳ vọng của nhân dân.

Quý III, BCĐ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Sau khi được thành lập, kiện toàn và đi vào hoạt động, BCĐ, các thành viên BCĐ bám sát quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNTC: thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và các Kết luận cuộc họp, phiên họp của BCĐ Trung ương về PCTNTC, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCĐ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác PCTNTC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó chú trọng công tác tự phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực của các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tham nhũng vặt”; các thành viên BCĐ tham mưu Tỉnh ủy tổ chức 1 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về công tác cán bộ và các văn bản liên quan đến công tác PCTNTC; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 169-BC/TU, ngày 14-7-2022 về sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 65- QĐ/TW, ngày 3-2-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN; Kế hoạch Sơ kết Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 25-12-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Quý IV, BCĐ tiếp tục bám sát Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ của các thành viên, chương trình công tác 6 tháng cuối năm; các chỉ đạo của Trung ương, của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương về PCTNTC để chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTNTC tại các cấp ủy, tổ chức đảng, lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề được phân công quản lý, theo dõi, phụ trách. Đồng thời, đưa 1 vụ việc, 3 vụ án vào diện theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý của BCĐ, gồm: Vụ việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vacxin, thuốc phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh; Vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án khu đô thị mới Quế Võ; Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong; Vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” xảy ra tại phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn.

Vân Giang