Bắc Ninh khắc ghi lời Bác dạy

17/05/2019 08:55 Số lượt xem: 2203
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với Bắc Ninh. Trong những lần về thăm, Người nhắc nhở cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết, thi đua xây dựng Bắc Ninh trở thành tỉnh giàu có…

Thành phố Bắc Ninh được quy hoạch đồng bộ, xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại.

 

Thực hiện mong muốn của Người: “Biến Bắc Ninh trở thành một tỉnh giàu có”, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu,  đặc biệt trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, kiến thiết quê hương, các thế hệ người Bắc Ninh đã không ngừng sáng tạo, vươn lên, viết tiếp những trang sử tươi đẹp. Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong đổi mới tư duy, đột phá trong phát triển kinh tế. Từ một tỉnh nghèo, nền kinh tế nhỏ bé, lạc hậu, đời sống, thu nhập của người dân thấp kém, đến nay, Bắc Ninh tự hào đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu nổi trội, toàn diện trên các lĩnh vực.
Kinh tế liên tục phát triển với tốc độ cao (bình quân 15,1%/năm) và chuyển dịch đúng hướng, không chỉ đưa Bắc Ninh dần trở thành tỉnh công nghiệp mà còn là trung tâm công nghiệp điện tử của cả nước, đóng góp ngày càng lớn vào nền kinh tế của đất nước. Bắc Ninh được Trung ương đánh giá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu thành công trong sự nghiệp đổi mới.
Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: Quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, tài chính, tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự được tăng cường. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại được mở rộng.
Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở được đổi mới; chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp được nâng lên; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt nhiều kết quả, tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong toàn xã hội. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả, góp phần vào sự ổn định, phát triển của địa phương.
Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đạt được trong những năm qua là kết quả tổng hợp của đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt của Đảng bộ tỉnh, ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tìm tòi, dám nghĩ, dám làm, không ngừng vươn lên, phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của mình, khai thác tốt các nguồn lực thuộc các thành phần kinh tế, thu hút tốt các nhà đầu tư nước ngoài… và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp đã, đang và tiếp tục trở thành động lực to lớn, vô giá để Bắc Ninh vững bước tới tương lai.
Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh thành kính tưởng nhớ và biết ơn những tình cảm sâu nặng, ân tình và công lao trời biển của Bác. Mỗi người dân Bắc Ninh tự hào về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, tiếp tục chặng đường hiện thực hóa lời nguyện ước của Người, toàn Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, quyết tâm vượt qua thử thách, khó khăn trong tiến trình hội nhập quốc tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát triển văn hóa, xã hội toàn diện. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xuân Bình