Bắc Ninh khắc ghi ân tình và thực hiện lời Bác dạy

30/01/2019 14:19 Số lượt xem: 1522
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, quân và dân Bắc Ninh. Những tình cảm sâu nặng đó mãi khắc sâu trong tâm trí, trở thành động lực, sức mạnh to lớn để Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh giữ gìn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.

Đoàn kết là sức mạnh dẫn tới thành công

Trong 18 lần về thăm, Bác Hồ dành cho Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên, quân và dân Bắc Ninh những lời dặn dò hết sức ân cần. Lần thứ 9 vào ngày 11 tháng 7 năm 1958, Bác Hồ về thăm, dự Hội nghị thi đua của tỉnh tổ chức tại thị xã Bắc Ninh. Bác nhắc nhở cán bộ và nhân dân Bắc Ninh đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên củng cố, xây dựng và phát triển tổ đổi công, hợp tác xã nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp...
Xác định công tác thủy lợi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp, trong hai năm 1958-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm công trình đại thủy lợi Bắc- Hưng- Hải. Tháng 10 năm 1958, trong lần thứ hai đến công trường, Người nhấn mạnh: “Việc xây dựng công trường đại thủy lợi Bắc - Hưng - Hải là một chiến dịch. Trong chiến dịch này, ta phải có tinh thần quyết chiến, quyết thắng” (1). Ngoài ra, phải tổ chức tốt, phải ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chống tác phong quan liêu, chống lãng phí (2). Ngày 14 tháng 9 năm 1959, khi về dự Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc tại xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, Người phân tích về nhiệm vụ của công tác thuỷ lợi: “Làm thuỷ lợi phải là phong trào của toàn dân. Xã này với xã khác, huyện này với huyện khác, tỉnh này với tỉnh khác, đều có liên quan với nhau, phải cùng làm, phải thảo luận với nhau, phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, không nên chỉ nhìn thấy lợi ích của nơi mình mà để thiệt cho nơi khác”.
 
Đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí của tỉnh luôn tích cực sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất với đội ngũ văn nghệ sỹ, báo chí tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ  thị 05 của Bộ Chính trị.

Chăm lo đến công tác xây dựng Đảng, ngày 17 tháng 10 năm 1963, về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất (*), Người nhấn mạnh vấn đề đoàn kết nhất trí trong Đảng, nhất là khi hai tỉnh mới sáp nhập. Người dặn dò cán bộ: “Phải tuyệt đối tránh địa phương chủ nghĩa, phải nhất trí về tư tưởng, về hành động, về tình cảm. Mỗi đảng viên phải khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị, kèn cựa, không ai phục ai, không giúp đỡ nhau, không cộng tác chặt chẽ với nhau; phải đề cao cảnh giác cách mạng và chấp hành thật đúng các chính sách của Đảng” (3)... Những lời căn dặn ấy, đều toát lên những tư tưởng, giá trị cơ bản: “Đoàn kết là một lực lượng”, là sức mạnh dẫn tới thành công; tập hợp, phát huy “trí tuệ và lực lượng của nhân dân”; kế thừa giá trị lịch sử và phát huy truyền thống cách mạng của tỉnh trong xây dựng và phát triển; “Cán bộ cần phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn thể nhân dân”; phát huy dân chủ, “phải có dân chủ thật sự trong Đảng; phải thường xuyên nghiêm chỉnh phê bình và thật thà tự phê bình”; đảng viên phải “khắc phục bệnh cá nhân chủ nghĩa, bệnh công thần, óc địa vị”; “đảng viên và cán bộ phải cố gắng học tập chính trị, văn hóa và chuyên môn”; cán bộ phải tránh địa phương chủ nghĩa, “Cần phải nhất trí về tư tưởng, về hành động, về tình cảm”; các cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh phải đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua, “biến tỉnh Bắc Ninh thành một tỉnh giàu có”.
Khắc ghi ân tình và thực hiện lời Bác dạy
Thực hiện mong muốn của Bác Hồ: “Biến Bắc Ninh trở thành một tỉnh giàu có”, 60 năm qua, khắc ghi ân tình và thực hiện lời Bác dạy, cán bộ, đảng viên và nhân dân Bắc Ninh luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội. Đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc với các phong trào “Tất cả cho tiền tuyến”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “5 tấn thóc trên 1 ha gieo trồng”, “Nghìn việc tốt”..., Bắc Ninh đã trở thành hậu phương vững chắc, luôn hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm tặng quà người cao tuổi xã Tam Giang, huyện Yên Phong (ngày 20-10-2018) nhân Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh.
 

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế. Sau hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ khi tỉnh được tái lập (năm 1997), Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, giành được những kết quả quan trọng. Từ một tỉnh thuần nông, quy mô nền kinh tế nhỏ bé, cơ sở vật chất nghèo nàn, kết cấu hạ tầng lạc hậu, đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn..., đến nay Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại: Tốc độ tăng trưởng năm 2018 (GRDP) đạt 10,6%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ chiếm 97,3%; nông, lâm nghiệp, thủy sản còn 2,7%; đứng trong tốp đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp với 1.136 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt 28.081 tỷ đồng, so với dự toán vượt 17,6%; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 66,12 tỷ USD và GRDP bình quân/người là 6.502 USD,... Bắc Ninh đã trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và cả nước; quy mô nền kinh tế đứng trong tốp đầu cả nước; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chỉ tiêu trong nhóm dẫn đầu quốc gia.
Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tổ chức các lớp triển khai cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo cấp tỉnh và phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Bắc Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng để giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp của địa phương, cơ quan, đơn vị, những hạn chế của cán bộ, đảng viên. Đã có 100% cơ quan, đơn vị,  97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo đạt trên 90%. Các bản đăng ký làm theo được lưu giữ tại chi bộ, cơ quan, đơn vị, làm cơ sở để hằng năm kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
 
Thành phố Bắc Ninh ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị chú trọng và đi vào thực chất hơn, số chi bộ đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên đạt 94,5%. Những nội dung chuyên đề đưa vào sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị đa dạng như những câu chuyện kể về Bác Hồ; các chủ đề “nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nói đi đôi với làm”, “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “Đổi mới, chủ động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì Bắc Ninh bình yên”; tiếp tục duy trì đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên.
Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện những lời căn dặn của Bác, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện thành công lời căn dặn của Người “Biến  Bắc Ninh thành một tỉnh giàu có”. Đó cũng chính là cách thể hiện lòng tôn kính, yêu quý Bác và thực hiện làm theo lời Bác dạy với một niềm tin, niềm kính trọng riêng có trong tâm hồn, đã đi vào cuộc sống thường nhật của mỗi người dân nơi đây.

1, 3. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2016, t7, tr.128, 410; Sđd, t.8, tr.345; t.10, tr.27.
2. Xem Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.530- 531
* Ngày 1-4-1963, tỉnh Hà Bắc chính thức làm việc theo đơn vị hành chính mới trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.
Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy