Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm thực hiện phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

07/02/2020 16:28 Số lượt xem: 2864
Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTG ngày 31/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 137/SGD ĐT-CTHSSV ngày 7/2/2020

Ngày 7-2-2020, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nhiều cấp học, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và các cơ sở giáo dục khác được nghỉ học từ ngày 10/2/2020 đến hết ngày 16/2/2020 để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục , đơn vị trường học trực thuộc chủ động hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà; phối hợp với các cơ sở y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và  thường xuyên báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

P.V