Bắc Ninh có 100% trường Tiểu học và THPT công lập đạt chuẩn quốc gia

29/01/2019 15:33 Số lượt xem: 659
Thống kê của Sở GD-ĐT, kết thúc học kỳ I năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 459/483 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, chiếm 95,03% trong đó cấp Mầm non 158/170 trường, chiếm 92,9%; Tiểu học 154/154 trường, chiếm 100%; THCS 124/136 trường, chiếm 92,6%; THPT công lập 23/23 trường chiếm 100%.

Cũng trong học kỳ I năm học 2018-2019, ngành giáo dục đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 8 bể bơi theo đề án của UBND tỉnh; tiếp tục đầu tư xây mới 16 bể bơi cho các trường Tiểu học, THCS và THPT tại các huyện, thị xã, thành phố; quan tâm xây dựng các trường THCS trọng điểm và trường chuẩn quốc gia gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn trong tỉnh; rà soát đánh giá hiện trạng công trình vệ sinh cho giáo viên và học sinh, sinh viên tại 100% cơ sở giáo dục, từ đó tham mưu với UBND tỉnh đầu tư sửa chữa, xây mới phục vụ nhu cầu chính đáng của giáo viên và học sinh…

Trong năm 2019, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT phối hợp với các ngành hữu quan, các huyện, thị xã, thành phố quyết tâm xóa 100% phòng học cấp 4; các trường không đủ diện tích đạt chuẩn thì địa phương phải có kế hoạch lập dự án di chuyển, xây mới hiện đại bảo đảm đủ diện tích và có giá trị sử dụng lâu dài theo quy mô, tốc độ tăng dân số tại địa phương. Tính đến tháng 1-2019, tỷ lệ phòng học kiến cố cao tầng của tỉnh đạt 98%, riêng khối THPT công lập đã về đích với 100%.

Trọng Khánh