Bắc Ninh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê

19/06/2018 08:31 Số lượt xem: 630
Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế - xã hội. Ứng dụng CNTT không chỉ góp phần giải phóng sức lao động, trí tuệ mà còn giảm chi phí của mọi lĩnh vực nói chung và của ngành Thống kê nói riêng.

Trong thời gian qua, phát triển và ứng dụng CNTT vào công tác thống kê của tỉnh Bắc Ninh có những bước tiến bộ. Đến nay, ngành Thống kê Bắc Ninh thực hiện nhiều hoạt động đầu tư để đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công việc chuyên môn nhất là cơ sở hạ tầng về CNTT được nâng cấp và có bước phát triển khá đồng đều từ cấp tỉnh xuống đến cấp huyện với hệ thống mạng riêng ảo (WAN) cho phép kết nối Cục Thống kê Bắc Ninh với Cơ quan Thống kê trung ương và Cục Thống kê tất cả các tỉnh, thành trong cả nước qua mạng truyền số liệu chuyên dùng.

Ngành Thống kê tỉnh có 01 máy chủ, gần 80 máy tính cá nhân, 100% các máy đều được kết nối Internet, 01 mạng LAN và trên 30 máy in. Bình quân toàn ngành đạt 01 người/máy, mỗi phòng chuyên môn thuộc Cơ quan cục có từ 1 đến 2 máy in; mỗi Chi cục có 2 máy in, 01 máy photpcopy. Song song với việc trang bị máy tính, công tác đào tạo cũng được Ban Lãnh đạo Cục đặc biệt quan tâm. Để động viên tinh thần học tập nâng cao trình độ tin học, Ban Lãnh đạo Cục luôn quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức về sự cần thiết của việc phát triển và ứng dụng thông tin trong công tác thống kê, coi đây là một tiêu chí đánh giá sự phấn đấu của cán bộ. Đánh giá trình độ nhận thức của cán bộ bằng hình thức mở cuộc thi tin học cho cấp huyện, gắn với công tác chấm điểm thi đua cuối năm để bình xét khen thưởng. 100% cán bộ công chức trong ngành Thống kê Bắc Ninh đã sử dụng thành thạo máy tính. Toàn bộ các văn bản, báo cáo, xử lý số liệu đều được làm trên máy. Các phần mềm tổng hợp, nhập tin cho các cuộc điều tra như: Vốn đầu tư phát triển, xây dựng, công nghiệp, thương mại, giá cả thị trường, dân số, mức sống dân cư, niên giám thống kê,… đều được khai thác sử dụng triệt để.

Nhiều cuộc điều tra hiện nay thực hiện nhập tin trực tuyến với Tổng cục Thống kê như: Điều tra Công nghiệp hàng tháng, Mức sống dân cư, xây dựng… Tại Cơ quan Cục có 01 cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, Cục Thống kê tỉnh tiến hành đào tạo cho mỗi Chi cục 01 cán bộ phục trách công nghệ thông tin, nhờ đó mà các Chi cục tự cài đặt được các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn do Trung tâm Tin học Thống kê viết để nhập tin, tổng hợp như: Điều tra Chăn nuôi; điều tra lâm nghiệp; điều tra thủy sản; điều tra biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình và bước đầu đã khắc phục một số lỗi cơ bản của máy tính và khai thác một số thông tin trên internet khá hiệu quả.

Đối với công tác điều tra, thu thập thông tin và xử lý thông tin thống kê được ngành Thống kê nói chung và Cục Thống kê tỉnh nói riêng áp dụng khá mạnh với nhiều công nghệ hiện đại, từng bước được áp dụng như: Công nghệ nhận dạng ký tự thông minh được áp dụng trong xử lý Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014... Thông tin của nhiều cuộc điều tra trong các lĩnh vực thống kê công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, giá cả, dân số, xã hội, môi trường được xử lý, tổng hợp bằng các phần mềm ứng dụng.

Năm 2018 thực hiện chỉ đạo chung của Tổng cục Thống kê về ứng dụng công nghệ thông minh (CAPI) trong điều tra thống kê, Cục Thống kê tỉnh triển khai cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 0h ngày 1-4-2018 ở 120 địa bàn bằng 100% thiết bị thông minh cầm tay (máy tính bảng và điện thoại thông minh) để tiến hành thu thập số liệu cũng như kiểm tra, giám sát thay thế cho phiếu giấy truyền thống. Đối với cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2018 cũng cho phép doanh nghiệp sử dụng công nghệ thông tin qua webform để khai báo số liệu. Nhờ các ứng dụng mới này nên tiết kiệm kinh phí cũng như công sức cho công tác in phiếu điều tra, nhập tin, tổng hợp…

Về phổ biến thông tin thống kê, ngành Thống kê kết nối và tham gia các chương trình, đề án về CNTT ở địa phương, sử dụng hệ thống thư điện tử nhận và truyền thông tin với UBND tỉnh và các sở ban, ngành. Năm 2017 đã xây dựng được Cổng thông tin điện tử riêng của Cục Thống kê Bắc Ninh với tên miền ctk.bacninh.gov.vn. Từ khi có Cổng thông tin điện tử riêng việc phổ biến thông tin thống kê đã hiệu quả hơn rất nhiều so với trước, giúp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê tiếp cận được nguồn thông tin để khai thác, sử dụng; khối lượng lớn thông tin thống kê được phổ biến minh bạch, kịp thời trên Cổng; sản phẩm thông tin thống kê đa dạng hơn cụ thể gồm: Báo cáo kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; số liệu chính thức Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng; Niên giám thống kê hàng năm, đặc biệt số liệu kinh tế-xã hội đã được ứng dụng phần mềm infographic để công bố rất sinh động.

Thời gian tới ngành Thống kê Bắc Ninh cùng với Thống kê cả nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất số liệu thống kê đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước và người dùng tin; ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông và bản đồ số trong phân chia, vẽ sơ đồ, lập bảng kê địa bàn điều tra; xây dựng dữ liệu đặc tả (metadata) và ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin, phổ biến kết quả, lưu trữ dữ liệu; thiết lập Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, trong đó đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông minh(CAPI) vào các công đoạn của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, phấn đấu thay thế 80% phiếu điều tra giấy bằng các phiếu điện tử.

Khổng Văn Thắng