95,6% đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ

09/07/2019 16:19 Số lượt xem: 671
Ngày 9-7, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ & DN) tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự chỉ đạo.

Thực hiện Quyết định số 1006-QĐ/TU, ngày 27-12-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Khối các CCQ & DN tỉnh đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2019. Ngay sau khi hợp nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ & DN tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; phân công công tác cấp ủy viên, bố trí, sắp xếp cán bộ các ban, bộ phận cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối; bầu UBKT và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các ban chuyên môn trực thuộc Đảng ủy Khối kiện toàn tổ chức, thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Đến tháng 6-2019, Đảng bộ Khối CCQ & DN tỉnh có 125 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 6.532 đảng viên.

6 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối lãnh đạo các TCSCĐ triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả: 100 % đảng viên và hơn 90 % quần chúng được tham gia học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (đạt100% KH năm 2019); Kết nạp được 120/300 đảng viên mới (đạt 40% KH năm), 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; Hoàn thành 100% Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 16.822 tỷ đồng, bằng 50,3 % kế hoạch năm, và tăng 3,2 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước hơn 621 tỷ đồng, bằng 51,2% kế hoạch năm, tăng 2,4% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 6,7 triệu đồng/ tháng; 96% các doanh nghiệp hoàn thành đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Qua phân tích, đánh giá chất lượng có 83% số TCCSĐ và 95,6% số đảng viên HTTNV.

Hội nghị thảo luận làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Khối, trong đó phấn đấu có 85% số TCCSĐ và hơn 90% số đảng viên HTTNV, không có TCCSĐ yếu kém; nghe và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới; công tác đối ngoại; chiến lược an ninh mạng quốc gia; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Vân Giang