78 học viên hoàn thành chương trình học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa III

13/04/2018 16:38 Số lượt xem: 1034
Từ ngày 9 đến ngày 13-4, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao chứng nhận cho các học viên đạt loại Giỏi.

 

Tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khóa  III có  78 học viên là  cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các  chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng  bộ phòng cháy chữa cháy tỉnh và Đảng bộ Công an tỉnh. Các học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); khái quát về lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; thông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh…

Kết thúc lớp học, 100% học viên được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó: loại Giỏi là 14 đồng chí, đạt tỷ lệ 17,9%; loại Khá 64 đồng chí, đạt tỷ lệ 82,1%.

Nguyễn Hoa