25 năm xây dựng và trưởng thành vì đô thị Bắc Ninh sáng - xanh - sạch - đẹp

12/10/2018 08:21 Số lượt xem: 2598
25 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ: Bảo đảm vệ sinh môi trường, thoát nước, chăm sóc vườn hoa-công viên cây xanh, điện chiếu sáng công cộng, phục vụ tang lễ, quản lý duy trì hạ tầng.

Những ngày mới thành lập, Công ty chỉ có 42 cán bộ, công nhân lao động, trang thiết bị còn thiếu thốn; cơ chế quản lý bao cấp, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật chưa hoàn chỉnh, với bộn bề khó khăn về xử lý rác thải, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh, vỉa hè, đường phố, thêm vào đó là thói quen sinh hoạt, ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường của một bộ phận dân cư còn hạn chế...

Phun nước bảo đảm vệ sinh môi trường trên đường Lê Thái Tổ.

Trong bối cảnh ấy, Công ty chủ động đề xuất, tham mưu với lãnh đạo thị xã Bắc Ninh tập trung tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, các cấp ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội chăm lo cho vệ sinh môi trường, trồng mới, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, vườn hoa thảm thực vật, khơi thông thoát nước, bảo vệ các công trình hạ tầng đô thị, đẩy mạnh các phong trào thi đua vì “Môi trường trong sạch phụ nữ và nhân dân thị xã Bắc Ninh không đổ rác ra đường, nơi công cộng”. Vượt qua khó khăn, chủ động linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, bền bỉ kiên trì trong lao động sản xuất giúp cho Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ mặt đô thị được thay đổi cơ bản, các dịch vụ về môi trường đạt hiệu quả bước đầu được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao.

Năm 1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập, thị xã Bắc Ninh trở thành đô thị tỉnh lỵ. Với quyết tâm qui hoạch, đầu tư mở rộng thị xã đáp ứng với nhu cầu của tỉnh và thành phố tương lai. Hàng loạt các trụ sở, khu dân cư, các công trình phúc lợi đô thị được triển khai, thị xã như một công trường xây dựng. Đi liền với đó là sự tăng nhanh về dân số, các công trình hạ tầng thiết yếu và nhu cầu của cộng đồng dân cư đô thị. Công ty được tỉnh và thị xã bổ sung nhiệm vụ và quan tâm đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, kinh phí, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Năm 1998, Công ty được chuyển thành Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Phát huy những kết quả đạt được, Công ty tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; hoàn thiện định mức kinh tế kỹ thuật cho các sản phẩm, hợp lý hóa các qui trình sản xuất, từng bước vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đổi mới tác phong làm việc, hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch sản phẩm được giao.
Năm 2006, thực hiện lộ trình cổ phần hóa của Thủ tướng Chính phủ đối với các doanh nghiệp Nhà nước, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 24-11-2006 về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh thành Công ty TNHH Một thành viên Môi trường &Công trình đô thị Bắc Ninh, chính thức đi vào hoạt động theo mô hình mới từ ngày 1-1-2007. Từ kết quả và kinh nghiệm thực tiễn, đặc biệt là những bài học rút ra sau 10 năm phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thành phố Bắc Ninh. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty xác định mục tiêu, chiến lược sản xuất, kinh doanh, bám sát thực tiễn sôi động của đô thị tỉnh lỵ, thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp để phát huy sức mạnh tổng hợp của doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Ngày 2-8-2016, UBND tỉnh ra Quyết định số 932/QĐ-UBND về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và phương án cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh, từ ngày 3-7-2017 đến nay, Công ty chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Trong xu thế phát triển và hội nhập kinh tế sâu rộng, sự chuyển đổi cơ chế hoạt động mạnh mẽ, cùng với mục tiêu phát triển của đô thị loại 1 và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương vào năm 2022,… đặt ra cho Công ty hàng loạt yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty tập trung hoàn thiện thể chế quản lý, củng cố sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy, tăng cường hiệu quả quản trị doanh nghiệp, mở rộng thị trường và thị phần các sản phẩm dịch vụ công cộng, trang bị thêm cơ sở vật chất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.
Qua 4 giai đoạn phát triển với chiều dài 1/4 thế kỷ, cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật chuyên dùng của Công ty được đầu tư, tăng cường qua các giai đoạn, đáp ứng yêu cầu sản xuất - kinh doanh. Năm 1993 trụ sở Công ty ở nhờ bến xe Bắc Ninh, năm 2001 được đầu tư trụ sở khang trang tại phường Tiền An, năm 2006-2007, được đầu tư trung tâm gara xe, vườn ươm và nhà điều hành của các đơn vị trực thuộc tại phường Vũ Ninh với qui mô hơn 2ha. Công ty được giao quản lý, vận hành công trình khu chứa và xử lý rác Đồng Ngo; Nghĩa trang nhân dân thành phố, khu xử lý chất thải của tỉnh tại xã Phù Lãng (Quế Võ). Hệ thống xe chuyên dùng vận chuyển chất thải, đất thải, phục vụ tang lễ, hút bùn bể phốt, xe thang điện, vận chuyển hành khách… được đầu tư bổ sung thường xuyên.
Đến nay, Công ty có gần 30 đầu xe các loại. Khối lượng các sản phẩm dịch vụ công cộng đô thị và nhiệm vụ quản lý khai thác, vận hành các công trình đô thị tăng qua từng năm. Khối lượng rác thu gom, vận chuyển, xử lý đến năm 2018 là 193 tấn/ngày, tăng hơn 6 lần so với năm 1993. Công ty triển khai thực hiện xây mới, cải tạo, nâng cấp hàng chục công viên, vườn hoa, hàng trăm tuyến đường, dải phân cách. Đầu tư mới, tiếp nhận và đưa vào quản lý vận hành, bảo trì có hiệu quả, an toàn tuyệt đối hệ thống điện chiếu sáng, trang trí đô thị.

Công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị chăm sóc hoa trên dải phân cách.
 

Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, Công ty được tỉnh và thành phố Bắc Ninh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện nhiều dự án tập trung và chỉnh trang đô thị quan trọng. Công ty đã tổ chức thu hồi gần 60 ha đất tại xã Phù Lãng (Quế Võ), để xây dựng khu xử lý chất thải tập trung của tỉnh Bắc Ninh, xây dựng tuyến đường vào khu xử lý, hoàn thành đưa vào sử dụng bãi rác Đồng Ngo, Công viên Nguyễn Văn Cừ (thành phố Bắc Ninh), xử lý xong điểm ô nhiễm nghiêm trọng bãi rác Đồng Ngo và hàng chục dự án chỉnh trang đô thị góp phần quan trọng vào phát triển của tỉnh và thành phố Bắc Ninh.
Hoạt động sản xuất - kinh doanh dịch vụ được Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện tích cực. Kết quả doanh thu năm 2008 đạt 23,5 tỷ đồng, năm 2018 dự kiến đạt 156 tỷ đồng. Lợi nhuận năm 2008 đạt 1,06 tỷ đồng, năm 2013 đạt 3,55 tỷ đồng, năm 2018 dự kiến đạt 6,4 tỷ đồng. Đóng góp vào ngân sách Nhà nước: Năm 2008 là 2,0 tỷ đồng, năm 2018 dự kiến là 5,7 tỷ đồng, tăng so với 2008 là 285%. Công tác an toàn trong lao động sản xuất và chăm lo đời sống cho cán bộ, công nhân lao động được Công ty đặc biệt quan tâm, điều kiện làm việc liên tục được cải thiện qua các năm, các thiết bị, trang bị bảo hộ lao động, phương tiện làm việc được quan tâm đầy đủ tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động yên tâm làm việc.
Ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty trong 25 năm qua, Công ty được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2003 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2008 được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì. Nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Hiệp hội Môi trường và KCNVN tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, Giấy khen... Phát huy truyền thống đoàn kết - lao động sáng tạo, tự hào với những thành tựu đạt được trong 25 năm qua, cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Ninh tiếp tục vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, công nghệ, đổi mới tư duy, chủ động hội nhập quyết tâm xây dựng doanh nghiệp phát triển góp phần xứng đáng vào sự nghiệp CNH-HĐH vì một đô thị Bắc Ninh sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh phát triền bền vững.

Vũ Đức Thắng