11 cơ sở nuôi thủy sản được chứng nhập VietGap

28/02/2018 16:47 Số lượt xem: 150
Vừa qua, 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh được các tổ chức đánh giá, công nhận và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn VietGap.

Cơ sở nuôi cá lồng trên sông của anh Đỗ Đăng Năng thôn Thụy Mão, Mão Điền, Thuận Thành vừa được chứng nhận VietGap

 

Trong đó có 9 cơ sở nuôi trong ao đất tại xã Lạc Vệ, Tiên Du với diện tích 13,9 ha và 2 cơ sở nuôi cá lồng trên sông tại xã Mão Điền, Thuận Thành với diện tích 0,75ha mặt nước nuôi 135 lồng cá. Đến nay, Chi cục Thủy sản tỉnh hướng dẫn  các cơ sở thực hiện Quyết định 46/2016/QĐ-UBND đồng thời tiếp tục nâng cấp hạ tầng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết các hộ nuôi với nhau để có thể sản xuất theo chuỗi và thực hiện chứng nhận VietGAP cho vùng nuôi.

Nguồn: Huyền Thương