“Thời” của kinh tế hợp tác

11/04/2019 08:21 Số lượt xem: 3143

 Ngày 11-4-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia HTX nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, các HTX được thành lập, mở đầu cho quá trình hình thành, phát triển phong trào HTX ở nước ta. Trải qua 73 năm xây dựng, phát triển, hệ thống HTX trên địa bàn phát huy sức mạnh tập thể, dần trở thành nhân tố quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị ở cơ sở.

Sau khi tổ chức lại theo Luật HTX 2012, HTX dịch vụ nông nghiệp thôn Trại Than, xã Cao Đức, Gia Bình tích cực triển khai các mô hình sản xuất quy mô lớn, theo hướng hàng hóa.

 

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 qua đó, kiện toàn tổ chức, triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Trong đó, Liên minh HTX tỉnh tích cực vận động thành lập các HTX mới, với nhiều loại hình khác nhau, bình quân mỗi năm vận động thành lập 30-40 HTX mới; củng cố các HTX đang có theo hướng chuyên nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 618 HTX, trong đó có 497 HTX nông nghiệp, 95 HTX phi nông nghiệp, 26 Quỹ tín dụng nhân dân thu hút hơn 90.000 thành viên và 5.000 lao động thường xuyên.
Tuy còn phát triển với mức độ khác nhau nhưng các HTX chủ động vươn lên, trở thành chỗ dựa tin cậy cho thành viên và người dân, khẳng định vai trò, vị thế của loại hình kinh tế hợp tác. Hoạt động của các HTX dịch vụ nông nghiệp dần đi vào thực chất, vừa đáp ứng nhiệm vụ chính trị, vừa tạo việc làm và thu nhập cho thành viên. Các HTX chuyên ngành nông nghiệp tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư theo hướng thâm canh, chuyên canh cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều HTX chuyên ngành có doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm; đem lại thu nhập bình quân cho lao động từ 4 triệu đồng/người/tháng. Tiêu biểu như HTX Cổ phần phát triển nông nghiệp Tấn Phát (Đông Tiến, Yên Phong) có doanh thu 60-70 tỷ đồng/năm; HTX chăn nuôi thủy sản Yên Bình (Hòa Tiến, Yên Phong) cho doanh thu 30 tỷ đồng/năm; HTX dịch vụ tổng hợp Đông Bình (Gia Bình) với doanh thu 7 tỷ đồng/năm; HTX chăn nuôi thủy sản Trường Mạnh (Mão Điền, Thuận Thành) cho doanh thu 27 tỷ đồng/năm, HTX chăn nuôi hỗn hợp Quang Tiến (Đại Đồng Thành, Thuận Thành) cho doanh thu 13 tỷ đồng/năm… Các HTX phi nông nghiệp cũng có doanh thu hàng chục tỷ/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 1.100 lao động như HTX tiểu thủ công nghiệp Tân Long (Quế Võ); HTX may Phú Hòa (Lương Tài); Xí nghiệp vận tải Minh Liên, Xí nghiệp cổ phần Việt Long (TP Bắc Ninh). Số lượng HTX môi trường tăng lên, quy mô lớn hơn, giải quyết phần nào những bức xúc về ô nhiễm môi trường. Rõ ràng, không chỉ thực hiện tốt tiêu chí số 13 về HTX trong xây dựng nông thôn mới, sự đóng góp của HTX còn thể hiện ở việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống sản xuất kinh doanh, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng tích cực.

 

Lựa chọn hướng đi phù hợp, HTX chăn nuôi Yên Bình (xã Hòa Tiến, Yên Phong) sản xuất, kinh doanh ổn định tạo nhiều công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Tuy nhiên phải nhìn nhận rằng nội lực của nhiều HTX nông nghiệp còn yếu, cơ sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn, máy móc thiết bị cũ, gặp khó khăn về xây dựng thương hiệu sản phẩm và tiêu thụ hàng hóa. Các HTX gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, sự phối hợp giữa các HTX với doanh nghiệp còn hạn chế. Đội ngũ quản lý, nghiệp vụ của HTX có độ tuổi tương đối cao, việc chỉ đạo điều hành chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chưa qua đào tạo nên chưa nhanh nhạy với thị trường để làm mới HTX…
Theo nhận định của ông Nguyễn Anh Phương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, trong bối cảnh nền kinh tế mở cửa, nhu cầu liên kết hợp tác để sản xuất kinh doanh, cùng phát triển trở nên rõ ràng, cấp thiết hơn. “Có nhiều ý kiến cho rằng, với sự nở rộ của các loại hình doanh nghiệp, mô hình kinh tế hợp tác đã “hết thời”. Nhưng sự vận động khách quan của nhu cầu phát triển kinh tế chứng minh giờ mới là “thời” của HTX” - ông Phương bày tỏ. Vì vậy, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh làm tốt công tác phát triển HTX thông qua tuyên truyền, vận động thành lập mới các HTX; tiếp tục triển khai Chương trình phát triển 15.000 HTX hoạt động có hiệu quả; tập trung phát triển các HTX vệ sinh môi trường theo hướng xã hội hoá thực hiện chủ đề năm “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ HTX; tổ chức đối thoại để chia sẻ, tháo gỡ khó khăn với các HTX; hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát huy vai trò cầu nối của HTX giữa kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường. Từ đó, để HTX tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế trong thời đại mới và trở thành bộ phận nòng cốt của tái cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Huyền Thương