Đột phá cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

07/06/2019 09:49 Số lượt xem: 2249
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Sở Tư pháp Bắc Ninh đang nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hoàn thiện các TTHC mới, theo hướng công khai, hiện đại, đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức, công dân.

Bà Đoàn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Ninh cho biết: “Xác định con người là yếu tố quan trọng trong cải cách TTHC, thời gian qua, chúng tôi đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn. Năm 2018, Sở Tư pháp thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 và 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), giảm 1 biên chế công chức và 14 biên chế viên chức. Ngoài ra, Sở Tư pháp còn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Trong đó, lấy sự hài lòng của các tổ chức, công dân làm thước đo mức độ hoàn thành của cán bộ công chức, viên chức”.
Nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước, Sở Tư pháp đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi thông tin theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mỗi quy trình ISO được công bố rõ ràng việc làm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở để Sở Tư pháp đánh giá nội bộ và công tác quản lý, kiểm soát thực hiện các quy trình TTHC.

 

Cán bộ Sở Tư pháp Bắc Ninh hướng dẫn công dân làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.


Hiện nay, 100% TTHC của Sở Tư pháp được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong đó 2 TTHC thực hiện mức độ 4 và 8 TTHC thực hiện mức độ 3. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, Sở Tư pháp bố trí 2 cán bộ luân phiên làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, nhằm hướng dẫn, tiếp nhận yêu cầu giải quyết TTHC của công dân, bảo đảm đúng thời hạn theo quy định, góp phần giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức cho các tổ chức, công dân khi đến liên hệ làm việc như: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng công chứng… Theo số liệu thống kê, 5 tháng đầu năm 2019, Sở Tư pháp tiếp nhận được 2.232 hồ sơ, trong đó trả kết quả sớm là 1.075 hồ sơ, trả đúng thời gian là 1.112 hồ sơ.
Chị Bùi Thị Thúy Hằng, cán bộ Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh cho biết: “Một trong những chuyển biến đột phá của ngành Tư pháp là lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân. Từ năm 2017 đến nay, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp đã rút ngắn thời gian từ 10 đến 15 ngày xuống còn 7 ngày đối với tất cả các trường hợp, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay”. Anh Bùi Văn Tiến, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi cảm thấy yên tâm, hài lòng khi được cán bộ tư pháp tận tình tư vấn, hướng dẫn cụ thể các bước đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp”.
Để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, thời gian tới, Sở Tư pháp tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức công vụ cho cán bộ, đặc biệt là đội ngũ làm công tác CCHC, nhằm bảo đảm yêu cầu và mục tiêu xây dựng hệ thống hành chính công khai, dân chủ, nhanh gọn, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nhân dân, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phong Vân