Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

19/07/2019 08:37 Số lượt xem: 1322
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Ủy ban MTTQ phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh) đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, đạt được kết quả quan trọng.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chương trình hành động của đơn vị mình. Với phương châm “hướng về cơ sở”, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tới từng khối phố, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Nhiều mô hình điểm ở khu dân cư phát huy hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, huy động sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên.
Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng chương trình phối hợp hành động, hiệp thương phân công phần việc cụ thể. Chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đăng ký thực hiện các nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực sản xuất, kinh doanh để giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng Gia đình văn hóa, Khu phố văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. 
Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, MTTQ phối hợp với các tổ chức đoàn thể tín chấp với Ngân hàng Chính sách cho hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 4 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh dịch vụ, thương mại, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Điển hình như các hộ gia đình: ông Đinh Khắc Quân ở khu phố 2; ông Ngô Quang Tuấn ở khu phố 6; bà Vũ Thị Hiền ở khu phố 4;... Đời sống người dân được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25%.

 

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Hường, Khu phố 1 (phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh).


Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, đa dạng. Các khu phố thành lập và duy trì sinh hoạt đều đặn các CLB văn nghệ, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng Gia đình văn hóa. Năm 2018, phường có 96,93% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; các khu phố đạt và giữ vững danh hiệu Khu phố văn hóa. Việc xây dựng nếp sống văn minh dần đi vào nền nếp. Trong việc tang, tỷ lệ hỏa táng người qua đời tăng cao, năm 2018 đạt 71,6%. Các lễ hội được tổ chức trang trọng, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm theo đúng quy định của nhà nước. Nhằm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, MTTQ phường và các đoàn thể đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và chương trình “10 phút góp phần làm sạch thành phố” qua đó góp phần nâng cao ý thức của nhân dân. Năm qua, MTTQ phối hợp tuyên truyền vận động 97 hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán; vận động người dân tự giác chấp hành tháo dỡ 56 công trình vi phạm trật tự đô thị. Năm 2018, phường giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị.
CVĐ “Ngày vì người nghèo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình tham gia. Từ năm 2014 đến nay, nhân dân trong phường ủng hộ hơn 550 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”. MTTQ phường hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ phường đẩy mạnh thực hiện, phối hợp các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam tạo ý thức tiêu dùng tiết kiệm văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền vào đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán góp phần khuyến khích người dân tin tưởng và sử dụng ngày một nhiều hơn các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất trong nước, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Năm 2018, MTTQ phường lựa chọn cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm bánh khoai, bánh ngũ sắc của gia đình ông Nguyễn Thế Đài, khu phố 2 tham gia gian hàng của thành phố Bắc Ninh tại hội chợ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. 
Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch MTTQ phường cho biết: Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế -  xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng phường Thị Cầu ngày càng hiện đại, văn minh.

Mai Phương