Hoàn thành Dự án “Lắp MBA T3, TBA 110kV Quế Võ”

15/09/2021 14:44 Số lượt xem: 410
Công ty Điện lực Bắc Ninh vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án phát triển điện lực- nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan nghiệm thu, đóng điện công trình trọng điểm Dự án “Lắp MBA T3, TBA 110kV Quế Võ”.

MBA T3 mới, công suất (63.000kVA) được đưa vào vị trí vận hành.

 

TBA 110kV Quế Võ (E27.5) trước đây có 2 máy biến áp T1, T2 (2x63000kVA- 115/38,5/23kV), với 16 lộ xuất tuyến 22kV vận hành với công suất 110 MW, cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho các doanh nghiệp trong KCN Quế Võ và KCN Quế Võ mở rộng. Tuy nhiên, do nhiều dự án FDI đi vào hoạt động, các Trung tâm thương mại và dịch vụ, các khu đô thị mới mọc lên,  nhu cầu sử dụng điện tăng, tốc độ tăng trưởng phụ tải của khu vực này hơn 10%/năm…dự kiến phụ tải sẽ bị quá tải công suất trong thời gian tới.

Để bảo đảm nguồn điện cho các doanh nghiệp sản xuất và phục vụ công tác thu hút đầu tư của KCN trong giai đoạn tiếp theo, Công ty Điện lực Bắc Ninh,  Ban Quản lý dự án lưới điện triển khai thực hiện Dự án “Lắp MBA T3, TBA 110kV Quế Võ”, công suất 63.000 KVA.Đây là công trình trọng điểm của ngành Điện năm 2021. Mặc dù, quá trình thi công tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ, hơn nữa lại phải bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các phụ tải trong KCN Quế Võ, nhưng với sự phối kết hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, các đơn vị thi công, sự ủng hộ đồng thuận của khách hàng, nên dự án được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đặc biệt là Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam đã đồng ý với kế hoạch cắt điện để thực hiện đấu nối nghiệm thu đóng điện MBA T3.

Việc đóng điện thành công MBA T3, TBA 110kV Quế Võ góp phần chống quá tải, nâng cao độ tin cậy, bảo đảm cấp điện ổn định cho KCN Quế Võ và một số vùng lân cận theo tiêu chí N-1 (khi có sự cố xảy ra trong hệ thống điện hoặc khi một phần tử tách khỏi vận hành để bảo dưỡng, sửa chữa thì hệ thống điện vẫn vận hành ổn định). Đồng thời còn thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của ngành Điện từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và liên tục tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội của huyện Quế Võ nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Thái Uyên