Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Bắc Ninh

23/06/2019 10:35 Số lượt xem: 3168
Chiều ngày 22-6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Tiểu ban làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng ở Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất trình bày tại buổi làm việc khẳng định: Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt được nhiều kết quả nổi bật theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng; tổ chức quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của T.Ư và của tỉnh bảo đảm nghiêm túc, kịp thời; 100% cơ quan đơn vị, 97,6% người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục thực hiện việc các đồng chí cấp ủy viên đi công tác cơ sở và dự sinh hoạt chi bộ, tăng cường đối thoại với cơ sở. Một số kết quả cụ thể: Tổ chức 1.769 cuộc đối thoại, trong đó có 29 cuộc do Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đối thoại; duy trì 928 mô hình dân vận khéo; thành lập mới 21 cơ quan, đơn vị và thực hiện giải thể, sáp nhập giảm được 208 cơ quan, đơn vị, đầu mối theo kết quả thực hiện Nghị quyết 18, 19 của BCH T.Ư khóa XII và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị (khóa XI); giảm được 543 biên chế… Về kinh tế-xã hội, đến nay, tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng đầu cả nước: Đứng thứ nhất cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp; đứng thứ hai cả nước về GRDP bình quân đầu người; đứng thứ ba cả nước về thu hút vốn FDI; đứng thứ 6 cả nước về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ xã đạt chuẩn là 91,7%, 5/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới…

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Tiền An.

Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng trên các mặt được thực hiện nghiêm như: Việc học tập, quán triệt, cụ thể hóa Điều lệ Đảng; về đảng viên và công tác đảng viên; về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương; về tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng…

Trước đó, sáng 22-6, Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII  làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tiền An.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo đổi mới công tác chính trị, tư tưởng gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của T.Ư; chú trọng công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát… Qua đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng được nâng lên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được tăng cường. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Bắc Ninh ban hành 6 Nghị quyết, 8 quy định, 25 Chỉ thị, 15 đề án, 14 chương trình hành động, 79 kế hoạch, 3 hướng dẫn và nhiều văn bản khác nhằm tăng cường, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực; việc thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng được thực hiện nghiêm.

Đoàn công tác đến thăm, trao đổi mô hình hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Tiền An; làm việc với Đảng ủy phường về tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng và việc thi hành Điều lệ Đảng. Qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt 100% và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; có nhiều cách làm sáng tạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống như: Sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần; mô hình Thường trực HÐND gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, tình cảm, phản ánh của cử tri và người dân, để tập trung tháo gỡ được những vấn đề nảy sinh từ cơ sở; xây dựng khu phố văn hóa, tuyến phố chuyên doanh, tuyến phố văn minh.

Đối với đề xuất, kiến nghị với T.Ư: Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh đề nghị Bộ Chính trị cho phép Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Tỉnh ủy sớm trình Đề án xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư vào năm 2022 trong năm 2019; về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đề nghị T.Ư ban hành Quy định sửa đổi, thay thế Quy định 220-QĐ/T.Ư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; rà soát, bổ sung, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; quy định số lượng cấp phó của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện thống nhất, bảo đảm tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…; về công tác kiểm tra, giám sát, đề nghị T.Ư tổng kết mô hình sáp nhập ủy ban kiểm tra và thanh tra, trên cơ sở đó có chủ trương chỉ đạo mở rộng ở tất cả các địa phương hoặc dừng lại thí điểm…; về công tác Dân vận, đề nghị T.Ư sớm sửa đổi Quy định 282 ngày 1-4-2015 của BCH T.Ư về Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo Ban cán sự Đảng Chính phủ cho phép tỉnh được bổ sung hơn 2.600 biên chế giáo viên còn thiếu do dân số cơ học tăng….

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh.

Các đại biểu tham gia trao đổi, thảo luận, ấn tượng với tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh với nhiều chỉ tiêu dẫn đầu cả nước, song vẫn giữ được bản sắc văn hóa; công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; việc triển khai các Nghị quyết của T.Ư thể hiện sự quyết liệt, hiệu quả.Các đại biểu đóng góp một số ý kiến: Tỉnh cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nhất là kết quả mặt công tác xây dựng Đảng; tập trung chỉ đạo cấp ủy Đảng các cấp tiến hành tổng kết xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và thi hành Điều lệ Đảng; tiếp tục quan tâm cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải người địa phương…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính ghi nhận tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng; kinh tế phát triển tốt có những điểm sáng, đột phá; ổn định chính trị được giữ vững; tỉnh đã cụ thể hóa hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII và các Nghị quyết chuyên đề của T.Ư phù hợp với tình hình của địa phương; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, sự vào cuộc quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân, thể hiện tốt quan điểm Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cần quan tâm một số vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới: Tình trạng ô nhiễm môi trường; công tác cải cách hành chính; chỉ số năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với môi trường đầu tư của tỉnh…

Đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận cấp ủy Đảng các cấp của tỉnh tại buổi làm việc chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu của Đoàn công tác. Đóng góp vào báo cáo của Đảng bộ các cấp, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đề nghị cần bổ sung thêm những điểm nhấn, phân tích rõ hơn nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhấn mạnh điểm mới Đại hội XII đã đề ra; bổ sung các bảng biểu, sơ đồ minh họa thay diễn giải để báo cáo ngắn gọn, cô đọng. Về tổng kết công tác xây dựng Đảng, tỉnh cần bám sát vào đề cương, tiến hành tổng kết nghiêm túc, bài bản từ cơ sở cho đến cấp tỉnh, phân tích từ kết quả thực tiễn ở mỗi địa phương, đơn vị nhằm đúc rút kinh nghiệm, bổ sung bài học kinh nghiệm cho Đảng để lãnh đạo trong những năm tới và cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 một cách toàn diện; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp; đánh giá việc thực hiện nêu gương của lãnh đạo, cán bộ và đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính mong muốn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn Đảng, tập trung cao cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, không ngừng quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; mong muốn Bắc Ninh ngày càng phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử, văn hóa và điều kiện lợi thế của địa phương, thực sự là điểm sáng của cả nước trên tất cả các mặt. Đối với những đề xuất kiến nghị của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu và tập hợp để nghiên cứu xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đóng góp nhiều ý kiến chân thành, sâu sắc với tỉnh về công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời bổ sung nghiêm túc vào báo cáo tổng kết và chỉ đạo các cấp thực hiện; trước mắt là chỉ đạo các cấp, ngành trong tỉnh tập trung hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019; mong muốn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Bộ ngành T.Ư tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ để Bắc Ninh phát triển toàn diện, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của T.Ư. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến gửi gắm lòng tin tưởng tuyệt đối của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh với Đảng, mong muốn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng giữ gìn sức khỏe, tiếp tục lãnh đạo đất nước phát triển.

Văn Phong-Việt Anh-Xuân Me