Đơn giản hóa 109 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

01/11/2018 15:14 Số lượt xem: 1871
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2018. Lợi ích của phương án đơn giản hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Thủ tục cấp phép tổ chức lễ hội giảm từ 10-20 ngày xuống còn 5 ngày

 

Có tổng số 109 thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian thực hiện với tỷ lệ cắt giảm trung bình đạt 53%. Trong đó, thủ tục cắt giảm thấp nhất là Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp đạt 33% (từ 3 ngày giảm xuống còn 2 ngày). Thủ tục được cắt giảm nhiều nhất là Cấp giấy phép tổ chức lễ hội đạt 75% (từ 10-20 ngày giảm xuống còn 5 ngày).

Theo Quyết định, lĩnh vực văn hóa có 59 thủ tục thuộc 10 nhóm: Di sản văn hóa; Điện ảnh; Mỹ thuật-nhiếp ảnh-triển lãm; Nghệ thuật biểu diễn; Văn hóa cơ sở; Xuất nhập khẩu văn hóa không nhằm mục đích kinh doanh; Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh; Thư viện; Gia đình; Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Còn lại, lĩnh vực thể thao và du lịch mỗi lĩnh vực có 25 thủ tục được đơn giản hóa.

Tin, ảnh: Việt Thanh