Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

10/06/2018 16:43 Số lượt xem: 1400
Chiều 8-6, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, Đoàn công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

Các đại biểu trao đổi, cho ý kiến vào một số nội dung báo cáo; thống nhất kế hoạch, chương trình, thời gian và phương pháp kiểm tra. Dự kiến trong quá trình làm việc, Ðoàn sẽ kiểm tra việc quán triệt, triển khai và kết quả tổ chức thực hiện các nghị quyết đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh trong chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra, đặc biệt sớm xây dựng Dự thảo Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh đây là cuộc kiểm tra thường xuyên của Ban Bí thư nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy và tổ chức Ðảng trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra; giao cho các bộ phận chức năng bổ sung, hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo kết quả quán triệt, triển khai các Nghị quyết số 18 và 19 của Trung ương và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra; đồng thời khẳng định tinh thần của Ban Thường vụ Tỉnh ủy coi đây là dịp để tỉnh tự kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Bảo Anh-Ngô Thành