Đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Lương Tài

12/07/2018 15:47 Số lượt xem: 1339
Ngày 12-7, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn làm việc với lãnh đạo huyện Lương Tài về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018; kết quả thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các kiến nghị, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

 

6 tháng đầu năm 2018, huyện Lương Tài thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt hơn 761 tỷ đồng, đạt 57,87% kế hoạch năm; giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng, đạt 54,51% kế hoạch năm; thu ngân sách Nhà nước đạt 64,8% kế hoạch tỉnh giao; xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 17,62 tiêu chí/xã. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm, kết nạp 66 quần chúng ưu tú vào Đảng… 6 tháng cuối năm 2018, huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra với một số mục tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7,8% đến 8,0%; thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/người/năm; có thêm 3 xã đạt nông thôn mới; tạp việc làm mới cho 3.500 lao động; hơn 85% tổ chức cơ Đảng đạt trong sạch vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Huyện Lương Tài quán triệt, thực hiện nghiêm các Kết luận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm, giải quyết một số vấn đề: Ghi vốn xây dựng mới trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; dự án cải tạo, chỉnh trang sông Thứa; triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ tầng; đầu tư, nâng cấp Tỉnh lộ 280, 281 và các tuyến đường huyện; hỗ trợ kinh phí xây dựng các trạm bơm phục vụ sản xuất nông nghiệp; việc sáp nhập một số cơ quan, đơn vị cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 6 (khóa XII)…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu huyện cần có quyết tâm chính trị tập trung cao độ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo  mục tiêu đề ra; đồng thời lưu ý một số vấn đề: Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tăng; việc quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; xây dựng khu xử lý rác thải tập trung; việc chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện... Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở một số vấn đề, nhất là việc tỉnh có thể nghiên cứu xây dựng nghị quyết riêng định hướng phát triển cho huyện nông nghiệp như Lương Tài.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lương Tài nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục những mặt còn hạn chế, phát huy kết quả đạt được, rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2018 và thời gian tiếp theo, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện vào năm 2019, 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Đảng bộ và nhân dân tỉnh, 10 năm dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại; quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tăng cường xây dựng Đảng trên tất cả các mặt công tác; chuẩn bị đánh giá, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy giữa nhiệm kỳ; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, 5, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; triển khai lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Thứa đến năm 2030; tăng cường sự lãnh chỉ đạo đối với công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm; quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh; quan tâm các hoạt động văn hóa-xã hội, đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn; triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng trường chuẩn Quốc gia trong huyện; duy trì phổ cập giáo dục ở các cấp học, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bảo đảm ổn định và có tính bền vững; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho nhân dân; tăng cường củng cố quân sự, quốc phòng, nắm bắt tình hình an ninh trật tự, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất ngay từ cơ sở; MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với yêu cầu thực tiễn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập trung, quan tâm thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện xã hội… góp phần xây dựng Lương Tài phát triển bền vững, đóng góp vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện Lương Tài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến tiếp thu, ghi nhận và giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với huyện có phương án cụ thể giải quyết theo quy định của pháp luật trong thời gian tới. 

Xuân Bình-Xuân Me