Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến vào 2 Dự án Luật

16/05/2019 16:57 Số lượt xem: 2212
Chiều 16-5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Đầu tư công (sửa đổi). Đồng chí Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì (ảnh). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các đơn vị, cơ quan liên quan của tỉnh.

 

Đây là 2 Dự án Luật Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Bảy sắp tới. Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hằng thông báo những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý đối với 2 Dự án Luật, các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung của các dự thảo Luật; đánh giá cao hầu hết các vấn đề Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý; góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi.

Ý kiến đối với Dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) tập trung vào các nội dung: Phạm vi sửa đổi Luật; phạm vi, đối tượng áp dụng; việc tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C; thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án; thẩm quyền xem xét, quyết định danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn; thời gian trình và phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn; xem xét quyết định điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn.

Về danh mục chương trình, dự án có thời gian thực hiện trong 2 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn liên tiếp, có ý kiến đề xuất quy định tổng giá trị tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau không vượt quá 50% tổng số vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước của cơ quan trung ương, địa phương đó, thay vì 20% như dự thảo. Quy định như vậy để các địa phương có điều kiện quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn hiệu quả hơn vì: Danh mục chương trình dự án trong một kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn thường rất lớn, có thể vượt khả năng cân đối vốn. Đồng thời, các dự án nhóm B, nhóm C thường có thời gian thực hiện kéo dài từ 3 đến 5 năm dẫn đến nhiều dự án không thể hoàn thành sau 1 kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn mà phải chuyển tiếp thực hiện sang giai đoạn sau. Tổng giá trị khối lượng chưa thực hiện của các dự án chuyển tiếp này là rất lớn.

Đối với Luật Quản lý thuế (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc quản lý thuế; những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; quyền của người nộp thuế;...

Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể, chi tiết hơn về quyền, trách nhiệm của cơ quan Kiểm toán nhà nước và Thanh tra trong hoạt động liên quan đến thuế để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật về kiểm toán nhà nước và tranh tra. Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm các hành vi bị cấm trong hoạt động quản lý thuế; sớm có dự thảo Nghị định, Thông tư để sau khi Luật được thông qua có thể triển khai thi hành ngay sau khi có hiệu lực ...

Ý kiến của các đại biểu được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tập hợp gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm căn cứ xem xét, hoàn thiện các Dự án Luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại kì họp sắp tới.

 

Thanh Hương