Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến vào 2 Dự án Luật

15/05/2019 17:24 Số lượt xem: 1669
Chiều 15-5, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào các Dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Luật Kiến trúc. Đồng chí Trần Thị Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì (ảnh). Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hạnh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các cơ quan liên quan của tỉnh.

Đây là 2 Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ Sáu, dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ Bẩy sắp tới. Sau khi nghe đồng chí Trần Thị Hằng thông báo những nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý, các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với nội dung của 2 Dự thảo Luật; góp nhiều ý kiến để hoàn thiện các Dự thảo Luật bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi.

Đối với Dự án Luật Thi hành án hình sự (THAHS) (sửa đổi), các ý kiến tập trung vào nội dung về: Phạm vi điều chỉnh; giám sát việc THAHS; các hành vi bị nghiêm cấm; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan THAHS; quyền, nghĩa vụ của phạm nhân; trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước hạn có điều kiện, người được hưởng án treo, người thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ; cơ quan được giao nhiệm vụ THAHS đối với pháp nhân thương mại; thủ tục THAHS đối với pháp nhân thương mại.

Đại biểu đề nghị bổ sung quy định cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo đang công tác có trách nhiệm theo dõi, giáo dục, giúp đỡ người được hưởng án treo; cân nhắc quy định đưa phạm nhân ra lao động ngoài nơi giam giữ để bảo đảm an toàn trong quản lý phạm nhân; quy định cụ thể việc THAHS với pháp nhân thương mại vì đây là nội dung mới;  nên có quy định về quyền hiến xác, hiến mô và bộ phận cơ thể người của phạm nhân.

Các ý kiến đối với Dự án Luật Kiến trúc tập trung vào các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc; bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa; Hội đồng Tư vấn về kiến trúc; thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc; dịch vụ kiến trúc và phạm vi hành nghề kiến trúc; chứng chỉ hành nghề kiến trúc; điều kiện năng lực của tổ chức hành nghề kiến trúc; bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xử lý tranh chấp trong hoạt động kiến trúc.

Đại biểu đề nghị bổ sung các nội dung: Quyền, trách nhiệm của chủ đầu tư trong thực hiện xây dựng các công trình kiến trúc; quyền tác giả của kiến trúc sư; lồng ghép Hội đồng Xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và Hội đồng Tư vấn kiến trúc thành một Hội đồng để bảo đảm gọn nhẹ với thành phần gồm các chuyên gia về kiến trúc và các nhà quản lý tại địa phương. 

Ý kiến của các đại biểu được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tập hợp gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm căn cứ xem xét, hoàn thiện các Dự án Luật trình Quốc hội tại kì họp sắp tới.

Tin, ảnh: Thanh Hương