“Hiến máu an toàn-Không ngại COVID-19”

06/04/2021 20:09 Số lượt xem: 303
Đó là thông điệp “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” diễn ra vào ngày 7-4-2021. Trong hơn một năm qua, dịch COVID-19, làm ảnh hưởng tới nhiều hoạt động xã hội, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Mặc dù vậy, từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận được hơn 7.000 đơn vị máu, trong đó tổ hợp Samsung (KCN Yên Phong) tiếp nhận 5.699 đơn vị máu thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu Yên Phong thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

 

Thực tế cho thấy do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác vận động, tổ chức ngày hội hiến máu đã ảnh hưởng đến kế hoạch cũng như kết quả tiếp nhận máu. Nhất là trong thời điểm xuất hiện các ca bệnh tại cộng đồng; các buổi hiến máu bị hủy, hoãn. Năm 2020, toàn tỉnh có 25 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 32 đợt hiến máu tình nguyện, với hơn 15.000 người đăng ký tham gia khám xét nghiệm, tiếp nhận được hơn 12.000 đơn vị máu (đạt 74% kế hoạch), tỷ lệ hiến máu 350ml có xu hướng tăng lên, đạt 60%, một số đơn vị điển hình như: Sở Y tế với ngày hội hiến máu trong cán bộ, y, bác sĩ trong ngành Y, tiếp nhận được 1.343 đơn vị; thành phố Bắc Ninh tiếp nhận được hơn 1.200 đơn vị máu; Yên Phong đạt gần 700 đơn vị máu; Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận hơn 600 đơn vị máu…
Để đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, Ban chỉ đạo từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị trực thuộc đều được kiện toàn, tạo điều kiện cho công tác chỉ đạo, tuyên truyền và thực hiện tại cơ sở. Các ngày hội hiến máu tình nguyện có sự tham gia của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị dự và chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện ngày càng đa dạng, phong phú về hình thức như: Các loại tờ rơi có nội dung ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu phù hợp với các đối tượng hiến máu, tuyên truyền tư vấn qua băng đĩa trực tiếp, treo băng zôn, áp phích, cổ động… Đối tượng hiến máu có sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là doanh nghiệp FDI, tạo hiệu ứng tích cực cho phong trào hiến máu.

Đông đảo người dân đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.


Theo kế hoạch, năm 2021, toàn tỉnh tiếp nhận 17.500 đơn vị máu. Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã đưa ra các giải pháp, trong đó chú trọng đến vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo các cấp. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, công tác hiến máu cần thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho các đơn vị tổ chức, người tham gia hiến máu tình nguyện. Các điểm hiến máu tăng cường giãn cách và thực hiện nhiều lần trong năm, bảo đảm số lượng người không quá đông khi tham gia hiến máu; phát động, duy trì thường xuyên phong trào hiến máu tình nguyện tại các địa phương, đơn vị, các cơ quan, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo các cấp mở lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện cho đội ngũ tuyên truyền viên các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị; xây dựng lực lượng dự bị hiến máu tình nguyện; thành lập CLB vận động hiến máu tình nguyện, CLB những người có nhóm máu hiếm. Việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích vận động được nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện, các cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần cũng được các huyện, thị xã, thành phố quan tâm. Nhằm phát huy vai trò của từng ngành, cá nhân là thành viên của Ban chỉ đạo như: Thanh niên, Giáo dục, Y tế, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp… các ban, ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc để thúc đẩy phong trào. Trong các giải pháp đưa ra, Ban chỉ đạo tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc về sự cần thiết và ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện. Mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh có 1,5% dân số hiến máu tình nguyện; duy trì phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên, dự trữ nguồn máu sống tại cộng đồng nhằm cung cấp kịp thời trong cấp cứu và điều trị; nâng mức hiến máu thể tích 350ml đạt 70% so với thể tích 250ml.
“Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7-4-2021 với thông điệp: “Hiến máu an toàn - Không ngại COVID”, “Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống”… mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghĩa cử cao đẹp “Hiến máu-cứu người” cùng chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Minh Hường