Để mỗi cán bộ thực sự là “công bộc” của dân

04/12/2018 08:32 Số lượt xem: 1131
Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Việt Đoàn (Tiên Du) đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Một đoạn đường trung tâm xã Việt Đoàn xanh, sạch, đẹp.
 

Theo đồng chí Trần Văn Chức, Bí thư Đảng ủy xã Việt Đoàn, Đảng bộ xã Việt Đoàn hiện có 430 đảng viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Thời gian qua, Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức lối sống, trình độ năng lực của cán bộ, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng. Để việc học và làm theo lời Bác đi vào thực chất, Đảng ủy xã xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng, quyết định đến mọi hành động, việc làm, bởi tư tưởng chính trị thông suốt, đạo đức cách mạng trong sáng thì mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, Đảng ủy chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký, xây dựng kế hoạch rèn luyện của đảng viên trong năm, đưa các nội dung học tập theo gương Bác vào sinh hoạt của tổ chức Đảng, đoàn thể, có đánh giá nhận xét thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Trong đó, chú trọng nội dung phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức đều phải xây dựng mục tiêu, kế hoạch rèn luyện bản thân theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách của Hồ Chủ tịch theo chuyên đề hằng năm. Nhiều đồng chí đã nhận thức sâu sắc hơn, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc học và làm theo lời Bác, nhất là trong việc nâng cao tinh thần, trách nhiệm, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Trong hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tại địa phương đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị như: Chấp hành tốt giờ làm việc, tham gia hội nghị, các cuộc họp đúng giờ, quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, có tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân đúng mực, tạo không khí sáng tạo và thi đua trong tập thể… Từ việc học và làm theo lời Bác, cán bộ chủ chốt của xã đã sắp xếp công việc, thường xuyên đi thực tế tại các thôn, xóm để lắng nghe ý kiến, kiến nghị và đóng góp của nhân dân. Qua đó tự soi, đúc kết bài học kinh nghiệm của bản thân để thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn.
Nét nổi bật trong việc học và làm theo lời Bác ở Đảng bộ xã Việt Đoàn chính là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương có nhiều chuyển biến qua từng năm công tác. 10 chi bộ, MTTQ và các đoàn thể của địa phương đã tích cực đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động để triển khai các mô hình, các phong trào với những việc làm cụ thể gắn với việc học và làm theo lời Bác. Hội viên, đoàn viên và nhân dân địa phương đã tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần giúp Việt Đoàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 2%, thu nhập của người dân đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm. Tại khu dân cư, các đoàn thể đã xây dựng tuyến đường tự quản và thường xuyên giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là “công bộc” của dân, là tấm gương sáng, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Việt Đoàn tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hướng dẫn khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch. Đồng thời, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực, kết hợp chặt chẽ giữa nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua khác. Qua đó, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đỗ Xuân - Thu Huyền