Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”

22/01/2020 10:19 Số lượt xem: 663
Trong những năm qua, cùng với sinh viên cả nước, phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã và đang được Hội Sinh viên tỉnh tích cực hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần xây dựng, làm nên thương hiệu học sinh, sinh viên Bắc Ninh năng động, tài năng trong thời kỳ mới.

Năm 2011, Hội Sinh viên (HSV) tỉnh được thành lập. Hiện, trong tỉnh có 5/12 trường Cao đẳng, Đại học có tổ chức Hội với hơn 4 nghìn hội viên. Xác định phong trào “Sinh viên 5 tốt” là “xương sống” cho các hoạt động của HSV, ngay từ đầu các năm học, HSV các trường đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức cho sinh viên đăng ký danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với 5 tiêu chí “Học tập tốt -  Đạo đức tốt - Tình nguyện tốt - Hội nhập tốt - Thể lực tốt”. Bám sát nội dung của phong trào, gắn với mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học, lấy người học làm trung tâm, HSV các Nhà trường thường xuyên triển khai cụ thể hóa các hoạt động gắn với từng đối tượng sinh viên như: Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sinh viên, cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình “Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong”, hội thi “Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học”, “Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế”, “Hiến máu nhân đạo”... Ngoài ra, HSV, Ban Giám hiệu các nhà trường cũng thường xuyên tạo sân chơi cho sinh viên rèn luyện, nâng cao thể lực, đảm bảo sức khỏe phục vụ học tập thông qua các hoạt động thể dục thể thao…

 

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tỉnh Đoàn trao chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm học 2018. 


Để trở thành “Sinh viên 5 tốt”, cùng với việc tham gia các hoạt động, phong trào tình nguyện, HSV các trường thường xuyên đẩy mạnh các phong trào học tập, nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng học tập của sinh viên qua các năm. Các Câu lạc bộ hỗ trợ học tập, trang bị kỹ năng thực hành xã hội… được thành lập, duy trì, phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn tỉnh có 13 Câu lạc bộ với hơn 600 hội viên. Cùng với đó, các cơ sở Hội thường xuyên triển khai các diễn đàn, cuộc thi: Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên đến doanh nghiệp, tổ chức cho sinh viên thực tập trải nghiệm mô hình sản xuất hiện đại tại các công ty: Samsung, Canon Việt Nam, Microsoft…; tham gia các cuộc thi “Sáng tạo Khoa học-Kỹ thuật trẻ”, “Sáng tạo trẻ”, Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên… Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 60 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, 180 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 2 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường; HSV tỉnh đã tổ chức 16 “Ngày hội việc làm”, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 3 nghìn sinh viên.
Bạn Lê Ngọc Bảo, lớp Kế toán B, khóa 13 Trường Cao đẳng Thống kê Bắc Ninh chia sẻ: “Em rất vui khi đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học vừa qua. Việc đăng ký “Sinh viên 5 tốt” là một trong những phong trào có ý nghĩa sâu sắc, tiêu chí để mỗi sinh viên chúng em biết phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện và hòa nhập với sự phát triển của đất nước”. 
Đồng chí Thái Hải Anh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh cho biết: “Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là cơ hội để mỗi sinh viên có thể khẳng định vai trò của tri thức trẻ, góp phần tạo ra những lớp sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Để phong trào “Sinh viên 5 tốt” lan tỏa, phát triển có chiều sâu, thực sự trở thành điểm nhấn trong hoạt động của sinh viên, thời gian tới, HSV tỉnh tiếp tục phối hợp với tổ chức Đoàn, Ban Giám hiệu các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, có cơ chế theo dõi, đánh giá, hỗ trợ thường xuyên cho sinh viên, triển khai các hoạt động cụ thể để đảm bảo quyền, lợi ích cho “Sinh viên 5 tốt” sau tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào…”.

Trần Thư