Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững

15/09/2021 20:22 Số lượt xem: 690
Ngày 15-9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị  có đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Điểm cầu Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hiện có khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó hơn 2,2 triệu trí thức khoa học và công nghệ (chiếm tới 32,4% trí thức KH&CN cả nước). Liên hiệp Hội có 153 hội thành viên, Quỹ VIFOTEC và 596 tổ chức KH&CN trực thuộc… Từ năm 2016-2020, toàn hệ thống chủ động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VII của Liên hiệp Hội có 7.677 công trình, đề tài, giải pháp kỹ thuật tham dự với 1.490 công trình đạt giải thưởng của Quỹ VIFOTEC, 445 trí thức được tôn vinh và trao biểu trưng Trí thức KH&CN tiêu biểu. Các hội thành viên của Liên hiệp Hội thực hiện hơn 3.000 nhiệm vụ tư vấn, phản biện xã hội liên quan đến các chủ trương, chính sách, các dự thảo văn kiện của Đảng và Nhà nước, dự án đầu tư; đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức KH&CN; thúc đẩy các hoạt động xã hội hóa nghiên cứu, chuyển giao khoa học về bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ứng phó biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân...
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh hiện có 16 hội thành viên với 300.000 hội viên. Thời gian qua, Liên hiệp Hội tỉnh thường xuyên rà soát nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức hội, vận động các hội viên tham gia vào “Ngôi nhà trí thức” chung của tỉnh; tạo ra nhiều hoạt động thiết thực, góp phần động viên, khuyến khích nhân dân, đội ngũ trí thức tham gia vào các phong trào lao động sáng tạo, đưa khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh

 

 Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định lại quan điểm của Đảng ta phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu; đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững. Thủ tướng đánh giá cao đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam và trí thức KH&CN nói riêng cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn hơn thuận lợi, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam cần làm tốt vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động đội ngũ trí thức, triển khai tốt các nội dung nhiệm vụ đề ra; tiếp tục tổng kết thực tiễn bổ sung lý luận cho các vấn đề: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; biến đổi khí hậu; an ninh phi truyền thống… Có chính sách khuyến khích tạo môi trường, hệ sinh thái cho các nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo, để tiếp tục đưa KH&CN trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh và các hội thành viên không ngừng nỗ lực trở thành tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, có vai trò nòng cốt tập hợp, phát huy năng lực sáng tạo đội ngũ trí thức. Tăng cường quán triệt, học tập; xây dựng và thực hiện hiệu quả chương trình hành động Nghị quyết các cấp;  Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho các trí thức nghiên cứu khoa học. Phát huy hoạt động tư vấn, phản biện các chính sách pháp luật, chương trình đề án. Sở KH&CN và cơ quan liên quan tăng cường phổ biến, tuyên truyền về vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh và kết quả, thành tựu KH&CN tới cộng đồng.

H. Thương