Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản quý I-2019

12/04/2019 16:12 Số lượt xem: 4186
Ngày 12-4, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản quý I năm 2019 và kế hoạch thực hiện các tháng tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận hội nghị.

 

Thời gian qua, các đơn vị chủ động thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, cơ bản bảo đảm về tiến độ, đáp ứng điều kiện để được bố trí vốn trong năm 2019. Việc lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch của ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác đấu thầu qua mạng được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm, các công trình cơ bản lựa chọn được nhà thầu uy tín. Căn cứ số vốn được phân bổ, các chủ đầu tư triển khai trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu 224 gói thầu trị giá hơn 811 tỷ đồng… Nhiều chủ đầu tư tích cực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giám sát và đánh giá dự án; giảm các thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, thể hiện tính minh bạch trong đầu tư công. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng được tăng cường, góp phần hạn chế những tiêu cực, lãng phí khi sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Về kế hoạch những tháng tiếp theo, ngành chức năng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án; đôn đốc các đơn vị tư vấn lập dự toán và thiết kế bản vẽ thi công để tiến hành đấu thầu; các địa phương đăng ký nhu cầu tập huấn sử dụng hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư cho các đối tượng là các xã, phường; tăng cường thanh, kiểm tra các dự án đầu tư công; cho phép dùng nguồn cải cách tiền lương để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án có đủ điều kiện thanh toán; không xem xét thực hiện điều chỉnh dự án, gói thầu hoặc thanh quyết toán đối với các dự án chưa cập nhật trên hệ thống thông tin…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh ghi nhận, đánh giá cao các sở ngành, địa phương trong việc chuẩn bị các số liệu báo cáo và các ý kiến, đề xuất. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 vốn đầu tư xây dựng cơ bản khá lớn, các ngành, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục để giải ngân, thực hiện dự án, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ GPMB; chú ý chất lượng, tiến độ, bảo đảm PCCC, tăng cường giám sát chất lượng công trình; tiếp tục rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025… Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với kiến nghị về việc dùng nguồn cải cách tiền lương để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án có đủ điều kiện thanh toán, cơ cấu lại nguồn vốn trong các dự án, thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện thu hồi vốn tạm ứng...

 

Việt Anh