Đánh giá năng suất lúa vụ xuân tại Gia Bình

13/06/2018 08:25 Số lượt xem: 630
Cục Thống kê vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá năng suất lúa vụ xuân năm 2018 tại huyện Gia Bình.

Đoàn công tác Cục Thống kê tỉnh kiểm tra đồng ruộng tại Gia Bình.

 

Đoàn công tác Cục Thống kê tỉnh kiểm tra đồng ruộng các xã Nhân Thắng, Bình Dương, Thái Bảo và Đại Lai. Vụ xuân năm 2018 được mùa, lúa không bị sâu bệnh gây hại, năng suất cao hơn vụ trước. Năng suất lúa xuân bình quân ở Gia Bình ước đạt 67 tạ/ha cao hơn 5 tạ/ha so với vụ xuân năm 2017 và đứng trong tốp đầu của tỉnh về năng suất. Đoàn công tác đề nghị huyện Gia Bình tập trung đôn đốc, hướng dẫn nông dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín tránh thiệt hại do mưa, bão gây ra, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sản xuất vụ mùa.

 

Ngô Thành-Xuân Thủy